Karriere og karakter, og sammenhengen mellom dem

“Så en tanke og du høster en handling; så en handling og du høster en vane; så en vane og du høster en karakter; så en karakter og du høster en skjebne.” – Ralph Waldo Emerson, amerikansk filosof og forkjemper for individualisme på 1800-tallet

Dette sitatet gir en fin oppsummering på dagens tema. Til tross for at norske medier og informasjonskilder stort sett kun bruker ordet “karakter” i skolesammenheng, så finnes det også en annen betydning som har en mer autentisk og dyptgående verdi. 

Ifølge Store norske leksikon er karakter en person sin “individuelle og typiske væremåte, spesielt de sider ved personligheten som reflekterer motiver og deres utforming.” Da handler det ikke om hvor smart du er, eller hvilke resultater du får på standardiserte skoleprøver, men heller om dine unike personlighetstrekk og kvaliteter som gjør deg til “deg.” 

Men hvorfor er det så viktig å se på karakter i karrieresammenheng? For det første vil det hjelpe deg med å forstå hvilke yrker du passer best til. Og for det andre vil det gjøre deg i stand til å selge inn dine styrker på en bedre måte ved jobbsøk og jobbintervjuer. 

Nedenfor kommer du til å lære om to ekstremt nyttige verktøy som er lagd for å øke din forståelse for din unike personlighetstype og dine karakterstyrker. Begge verktøyene er helt gratis, og gir detaljert informasjon om hva som kjennetegner akkurat deg, hvilke karrierer du passer aller best til, og hvordan du kan utfolde deg selv i yrkeslivet. 

Finn din personlighetstype med 16 Personalities test

Karakter og personlighet er tett sammenbundet. Det er viktig å kjenne din personlighetstype, siden det kan utgjøre en stor forskjell i dine relasjoner til andre, hvordan du tilnærmer deg oppgaver og hverdagsutfordringer, og arbeidet du gjør best.

16 Personalities-testen er en personlighetstest som er utviklet av Dr. David W. Keirsey, og et verktøy som vil gi deg større innsikt i din egen personlighet. Den består av fire deler med to spørsmål hver, og tar ca. 15 minutter å gjennomføre. Gjerne ta testen etter å ha lest ferdig dette innlegget. 

De 16 personlighetstypene består av hovedgruppene Masterminds (ESTJ-ISTJ), Guardians (ESTP-ISTP), Artisans (ISFP-ESTP), Idealists (ENFJ-INFJ), Rationals (ENTJ-INTJ), Sensates (ESFP-ISFP), Investigators ( ISTJ-INTP) og diplomater (ENFP-INFP).

Videre innehar disse gruppene sine unike sammensetninger av personlighetstrekk og tendenser som skiller dem fra andre. Idealists er for eksempel svært visjonære, og kan passe som entreprenører og bedriftsledere, mens Rationals har beina litt mer plantet på bakken, og kan passe bedre som planleggere av de visjonene. På denne måten kan man bruke de ulike personlighetstypene for å skape en bedre helhet i et arbeidsteam. Men aller viktigst for deg, så kan det gjøre det enklere å se hvilken karriere du passer best til.

Oppdag dine beste karakterstyrker med VIA Character Strengths survey

VIA Character Strengths-undersøkelsen er et annet svært populært rammeverk som gir et klart bilde av dine beste karakterstyrker, noe som kan hjelpe deg med å lykkes i livet, arbeid, og relasjoner. 

Via undersøkelsen blir du kjent med dine styrker basert på 36 spørsmål. Resultatene brukes så til å hjelpe deg med å finne ut hva du bør gjøre oftere og hvilke aktiviteter som får frem det beste i deg. 

Noen av de typiske karakterstyrkene inkluderer utholdenhet, nysgjerrighet, kjærlighet til læring, lederskap, og kreativitet. VIA Character Strengths-undersøkelsen er et morsomt verktøy å bruke, da det gjør at du enkelt kan lære mer om deg selv og din unike “oppbygning.” Og det blir enda mer morsomt hvis du får dine venner til å ta testen, slik at dere kan lære mer om hverandre.