aur pair som passer to barn

Arbeidstid, fritid og ferie for au pair

Au pair-programmet gir unge mennesker muligheten til å reise til et annet land og oppleve en annen kultur, samtidig som de arbeider som hjelpere i en vertsfamilie. Som au pair er det viktig å forstå de lokale arbeidstidsbestemmelsene og kravene til fritid og ferie.

Arbeidstid:

I de fleste landene må en au pair jobbe opp til 30 timer i uken, og ikke mer enn 5-6 timer om dagen. Det er også vanlig å ha to fridager i uken. Det er viktig at arbeidstid og fritid avtales på forhånd mellom au pairen og vertsfamilien, slik at det ikke oppstår misforståelser eller konflikter senere.

Fritid:

Au pair-programmet skal ikke være en fulltidsjobb. Au pairen har rett til å ha tid til å oppleve og utforske sitt nye vertssamfunn, så vel som å utvikle nye ferdigheter og interesser. Vertsfamilien bør gi au pairen tilstrekkelig fritid og muligheter til å delta på lokale arrangementer, utflukter eller språkkurs.

Ferie:

Au pairen har også rett til ferie, vanligvis mellom 1-4 uker, avhengig av programmet og landet der de jobber. Ferien bør avtales på forhånd mellom au pairen og vertsfamilien, og vertsfamilien bør gi au pairen tilstrekkelig varsel før ferien begynner.

I tillegg til arbeidstid, fritid og ferie, bør au pairen også ha klare avtaler med vertsfamilien om andre viktige ting som lønn, mat og boforhold. Det er også viktig å huske at au pair-programmet er en kulturell utveksling, og au pairen bør ha mulighet til å lære om vertsfamiliens kultur og tradisjoner.

Som au pair er det viktig å sette realistiske forventninger til arbeidstid, fritid og ferie. Det er også viktig å kommunisere åpent med vertsfamilien om eventuelle bekymringer eller problemer som oppstår underveis. På denne måten kan både au pairen og vertsfamilien få mest mulig ut av au pair-opplevelsen.