Utviklingsprosjekt i Malawi

Har du et engasjement for utviklingsarbeid? Jobb frivillig på utviklingsprosjekt i Malawi og få et spennende innblikk i livet på landsbygda, og hvordan de lokale jobber der for å bedre befolkningens livskvalitet og levekår.

 • Fra 18 år og oppover
 • Minimum 4 uker
 • Oppstart hver uke
 • Bo i frivillighus

Youth For Development and Productivity (YODEP) er en organisasjon som jobber med flere forskjellige utviklingsprosjekter rettet mot lokalsamfunnet i landsbyen Nteche, utenfor Zomba i sørlige Malawi. Som frivillig i organisasjonen står du fritt til å velge hvilke eller hvilket av prosjektene du vil hjelpe til med. Du kan velge mellom:

 • Prosjekt for ungdom og unge voksne mellom 10 og 35 år, med fokus på aktivitet og læring
 • Prosjekt for kvinner og barn som av ulike årsaker befinner seg i utfordrende livssituasjoner
 • Helse- og omsorgsprosjekt som retter seg mot HIV/AIDS pasienter, samt de eldre i samfunnet
 • Prosjekt med fokus på miljø, landbruk og matsikkerhet
 • Menneskerettighetsprosjekt med fokus på å bidra til økt kunnskap og bedre forståelse for menneskerettigheter blant lokalbefolkningen

Arbeidsoppgavene på de ulike prosjektene varierer, blant annet kan du:

 • Arrangere lek og sportsaktivitet for ungdom
 • Undervise i engelsk og matte, eller bistå med leksehjelp til barn og unge med lærevansker
 • Holde inspirasjonsforedrag for ungdommen med mål om å motivere dem til å fortsette deres skolegang
 • Besøke eldre, syke eller vanskeligstilte familier for å kartlegge deres behov for bistand og planlegge hvordan YODEP kan imøtekomme disse
 • Bistå i landbruket eller plante i grønnsakhage
 • Holde foredrag om naturvern, bærekraftig utvikling eller menneskerettigheter

Prosjektene i Nteche passer ikke for luksusdyr, men for deg som har lyst til å oppleve hvordan det er å leve under de enkleste Afrikanske forhold, med hull-i-bakken toalett og bøttedusj. Du bor i frivillighus sammen med andre frivillige, men som en av få vestlige i området, vekker du nysgjerrighet og kommer også tett på lokalbefolkningen i landsbyen. Grunnet prosjektenes avsidesliggende beliggenhet er selvstendighet, fleksibilitet og tålmodighet viktige personlige egenskaper.

Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år, og man kan være der fra 1 til 12 måneder med oppstart hver mandag.

Mer informasjon om prosjektet i Malawi

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Line eller Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.