Trenger du avløser?

Trenger du avløser?

Vi vet at det flere steder i landet er vanskelig å skaffe avløser når du som bonde er syk eller skal ta ut ferie. Kan en utenlandsk landbruksstudent være løsningen for deg?

Landbrukspraktikant som avløser

Vi i Atlantis Utveksling tilbyr utenlandske praktikanter i landbruket som kan fungere som avløser på gården din. Dette er ungdommer som studerer landbruk eller relaterte studier ved ulike universiteter i Øst-Europa og ønsker å få erfaring med norske landbruksmetoder. De har allerede gjennomført praksis i hjemlandet, og mange har vokst opp på gård. Noen har også hatt praksisopphold i utlandet tidligere.

Praktikanter lønnes med 70 % av nybegynnerlønn i landbruket. De skal tilbys ordentlige boforhold, og kan trekkes for losji per døgn i henhold til Skatteetatens satser for kost og losji. Praktikantene står selv for kosten.

Praktikanten du inviterer skal ta del i driften av gården, og få opplæring i hvordan arbeidet utføres. Praktikanten kan komme for kortere eller lengre opphold, og start og slutt tilpasses dine behov.

Må gi grundig opplæring

Det er viktig å merke seg at praktikantene er studenter under utdanning. Selv om de har landbrukserfaring fra hjemlandet, kan de ikke forventes å kunne forvalte driften på egen hånd fra dag en, og du må regne med å bruke god tid på opplæring.

Mange av studentene er vant med små familiegårder med noen dyr og dyrking av diverse grønnsaker der alt arbeid gjøres manuelt. Å komme til en norsk gård med moderne utstyr og maskiner vil for mange være en overgang.

Kulturutveksling

Landbrukspraktikantene har i tillegg et ønske om å komme til Norge for å lære mer om norsk kultur og levesett. Derfor krever vi at du legger opp til både en praktisk og en kulturell del av utvekslingen, der programmet vil være med på å gi studenten som kommer hit et innblikk i ulike deler av den norske kulturen, og hvordan andre gårder eller bedrifter drives. Vi oppfordrer deg også til å være nysgjerrig på praktikantens erfaringer og kultur. På denne måten er programmet med på å veksle erfaringer og kunnskap på tvers av landegrenser, og gi verdifulle erfaringer for dere begge.

Avløsertilskudd og ansettelse gjennom avløserlag

Å ansette en landbrukspraktikant kan gi grunnlag for å søke avløsertilskudd (tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel). Du må selv sette deg inn i hvilke utgifter du kan få dekket og hva slags dokumentasjon som kreves. Praktikanten kan godt ansettes gjennom ditt lokale avløserlag hvis du ønsker det. Da må avløserlaget stå som arbeidsgiver på kontrakten dere skriver, mens gården og du som arbeidsgiver vil stå som avtalt arbeidssted. Fra og med 2015 er avløsertilskuddet ikke avhengig av at du ansetter gjennom avløserlaget. Du kan derfor også søke avløsertilskudd dersom du ansetter en praktikant direkte.

Les mer om hvordan du går fram for å ansette en landbrukspraktikant.

Vil du heller invitere en arbeidende gjest til å bo sammen med familien og hjelpe til på gården? Les også om hvordan vår vertsfamilie på Snåsa opplevde å ha en arbeidende gjest hos seg.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med programrådgiver for landbruksprogrammene våre på landbruk@atlantis.no.