Tove Steig

Norsklærer

Tove har pedagogisk utdanning på masternivå fra lærerhøgskole og universitet. I fagkretsen inngår blant annet flerkulturell undervisning og ledelse. Hun har mange års erfaring som lærer i osloskolen, og har tilsvarende lang erfaring som skoleleder i Oslo og Longyearbyen.

Tove har jobbet som norsklærer hos Atlantis siden 2016.