Sykehus i Guatemala

Sykehus i Guatemala

På sykehuset Obras Sociales del Hermano Pedro kan du jobbe frivillig med flere ulike pasientgrupper. Her trenger du ikke helsefaglig bakgrunn, men dersom du er under utdanning som eller ferdig utdannet psykolog, ernæringsfysiolog, sykepleier eller lege er kompetansen din verdifull på dette prosjektet, og du kan ta praksis her.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie eller i frivillighus

Sykehuset Obras Sociales del Hermano Pedro er et svært anerkjent sykehus i Guatemala, og pasienter fra hele landet kommer hit for å få spesialisert pleie og et bedre behandlingstilbud. Helsetjenester i Guatemala er i utgangspunktet gratis, men offentlige sykehus har sjelden kapasitet og kompetanse til å behandle alle. Dette private sykehuset har derfor viet seg til å hjelpe folk som kommer fra dårlige økonomiske kår og som ikke har mulighet eller kompetanse til å ta vare på sine syke familiemedlemmer. De gjennomfører operasjoner til sterkt subsidierte priser, og har også boplasser for personer med behov for pleie og oppfølging.

Praksis på sykehus i GuatemalaSykehuset har til enhver tid rundt 500 pasienter. Omkring 175 av pasientene er foreldreløse barn. De øvrige pasientene er eldre eller kronisk syke som ikke har kapasitet eller ressurser til å bo hjemme. Pasientene er av varierende alder og har ulike former for helseproblematikk. Mennesker fra hele Guatemala med behov for spesialisert pleie oppsøker sykehuset, som finansieres av donasjoner fra Guatemala, USA, Canada og Europa.

Sykehuset har blant annet en egne avdelinger for:

  • Ernæringssenter for barn og unge som lider under feil- og underernæring.
  • Barn med psykiske og/eller fysiske funksjonsnedsettelser slik som Downs syndrom, lammelse, hydrocephalus og lignende.
  • Geriatrisk avdeling og eldrehjem for pleietrengende eldre kvinner og menn uten familie.
  • Pediatrisk avdeling, svært mange barn blir operert her.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Det er mulig å arbeide med ulike pasientgrupper på sykehuset, og hva slags arbeidsoppgaver du får er relatert til hvilken pasientgruppe du er tilknyttet, i tillegg til din faglige bakgrunn. Frivillige med helsefagligbakgrunn vil arbeide faglig, og frivillige uten helsefaglig bakgrunn vil arbeide sosialt, sykehuset setter pris på begge varianter av frivillige. Før du starter på det frivillige arbeidet vil du få en omvisning på sykehusets ulike avdelinger, og du kan deretter komme med ønske om hvilken avdeling du vil arbeide ved.

Når du arbeider med små barn og babyer vil hovedoppgaven din være å gi omsorg, som mat og trøst. Du kan også aktivisere eldre barn gjennom lek, lese for dem og ta dem med på små turer. Når du arbeider med funksjonshemmede barn kan du gi dem fysioterapi og taleterapi, stimulere dem ved å synge til dem, snakke med dem og generelt gi dem oppmerksomhet, omsorg og kjærlighet. De eldre trenger mest personlig omsorg og oppmerksomhet, et aktivitetstilbud og lignende.

Du kan arbeide ved dette prosjektet fra 4 uker og oppover, og det er nødvendig med middels gode spanskkunnskaper. Arbeidstiden vil variere ut fra hvilken avdeling du arbeider på, men det vil som regel være snakk om formiddags- eller ettermiddagsskift fra mandag til fredag. Sykehuset har mange pasienter og stort behov for ekstra hjelp, så her er det mulig å være mange frivillige av gangen. Sykehuset ligger midt i Antigua, og dermed i gangavstand fra vertsfamiliene. Sykehuset ligger i en vakker, eldre, kolonibygning og tar opp et helt kvartal sentralt i Antigua.

Mer informasjon om prosjektet i Guatemala

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Jennie på 94 19 05 38 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.