Sykehus på Zanzibar

Ta praksis eller jobb frivillig med helse på det største sykehuset på Zanzibar, i Tanzania. Du kan jobbe på alle de forskjellige avdelingene på sykehuset, som for eksempel legevakten, barneavdelingen eller kirurgisk avdeling.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

Mnazi Mmoja Hospital ligger idyllisk til ved kysten i Stone Town, hovedstaden på Zanzibar. Sykehuset har vært i drift siden 1923, og er i dag det største sykehuset på Zanzibar. Sykehuset har 586 sengeplasser, fordelt på tre områder: Mnazi Mmoja Hospital, Mwambeladu Maternity Home og Kidongo Chekundu Mental Hospital.

Mnazi Mmoja Hospital har flere avdelinger, deriblant fødeavdeling, barselavdeling, barneavdeling, kirurgisk avdeling, medisinsk avdeling, gynekologisk avdeling og akuttmottak. Sykehuset har lang erfaring med å ta imot lokale, så vel som internasjonale, frivillige og studenter. Du velger selv hvilken avdeling du vil jobbe på, ut fra egen interesse og tidligere erfaring. Arbeidsoppgavene på sykehuset vil variere etter hvilken avdeling du velger, og kan for eksempel innebære å undersøke nye pasienter, assistere under fødsel og operasjon, overvåke pasienter, eller ta vare på nyfødte.

Som frivillig er du med på det daglige arbeidet, og du følger en veileder gjennom dagen. Den første uken brukes til å observere, deretter vil du ta større del i arbeidet og bli tildelt oppgaver. Prosjektet passer for frivillige og studenter med helsefaglig bakgrunn, og du kan jobbe der fra fire uker og oppover.

Mer informasjon om prosjektet på Zanzibar

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her. Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.