Sykehus på Zanzibar

Ta praksis eller jobb frivillig med helse på det største sykehuset på Zanzibar, i Tanzania. Her kan du jobbe på alle de forskjellige avdelingene på sykehuset, som for eksempel legevakten, barneavdelingen eller kirurgisk avdeling.

 • Fra 18 år og oppover
 • Minimum 4 uker
 • Oppstart hver uke
 • Bo i frivillighus

Mnazi Mmoja Hospital ligger ved kysten i Stonetown. Sykehuset har tilbydd helsetjenester til lokalbefolkningen siden 1923, og har sengekapasitet til 586 pasienter. Sykehuset tilbyr helsetjenester innenfor mange forskjellige felt, blant annet gynekologi, nevrokirurgi, onkologi, intensiv pleie, øre, nese og hals, oftalmologi, akupunktur, avansert fysioterapi, ortopedi og proteser. Sykehuset har lang erfaring med å ta imot praksiselever både lokale og internasjonale. Mange sykepleiestudenter har tatt sin praksis på dette sykehuset.

Du jobbe på en av de følgende avdelingene
Frivillig arbeid Tanzania - Sykehus

 • Medisinsk avdeling
 • Legevakten
 • Kirurgisk avdeling
 • Barneavdelingen
 • Fysioterapeutisk avdeling
 • Gynekologisk avdeling
 • Nevrokirurgisk avdeling

Som frivillig er du med på det daglige arbeidet, og du følger en veileder gjennom dagen. Den første uken brukes til å observere, deretter vil du ta større del i arbeidet og bli tildelt oppgaver. Din fagbakgrunn vil avgjøre hva slags oppgaver du får på sykehuset. Prosjektet passer best for frivillige med noe medisinsk bakgrunn, som har minimum fire uker til disposisjon.

Prosjektet koster 70 dollar per uke i tillegg til programavgiften.

Mer informasjon om prosjektet på Zanzibar

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.