Sykehus i Jinja

Jobb frivillig eller ta praksis på sykehus i Uganda. Atlantis samarbeider med en to sykehus i byen Jinja hvor studenter og frivillige kan jobbe tett sammen med lokalt ansatte.

Atlantis utveksling samarbeider med to statlige sykehus i Jinja, Uganda. Sykehusene er lokale klinikker, som ofte er den første instansen lokalsamfunnet møter. Klinikkene har flere avdelinger; poliklinikk, fødeavdeling og operasjonssal. Frivillige og studenter jobber ved alle avdelingene, men vil ofte jobbe mest med mødre- og barnehelse.

Eksempler på helsetjenester som tilbys på sykehuset er;

  • Gratis HIV testing, veiledning og behandling
  • Helsetjenester for mødre og barn
  • Laboratorium testing
  • Ernærings evaluering og veiledning
  • Veiledning om familieplanlegging og reproduktiv helse
  • Legekontor

Praksis i utlandet - UgandaVeiledning

Under praksisoppholdet vil hovedsykepleier (eller jordmor) på avdelingen være ansvarlig for studentene. Det vil også være en lege ved sykehuset som vil ha overordnet veilederansvar for studentene.En dag i uken vil legen eller en sykepleier ha opplæring og gjennomgang av saker som har vært gjennom uken. Fokuset kan enten være en vanskelig sak, eller et tema som legen mener studentene burde lære.

Oppgaver ved sykehuset vil variere. Studentene vil få erfaring fra alle avdelingene men vil også kunne gi ønsker om hvilken avdeling de vil ha hovedfokus på. Oppgavene vil variere ut i fra studentenes ferdigheter og studieforløp.

Arbeidstid

Vanlig arbeidstid er fra 09:00 – 15:00, men det vil være pauser i løpet av dagen. I blant vil også være behov for hjelp på nattskiftet fra 17:00 til 06.00.

For å sikre at studentene får maksimalt faglig utbytte av praksisen er det viktig at Atlantis får beskjed dersom det er spesielle læringsmål studentene skal gjennom under oppholdet. Studentene må ha med seg sykehusklær og gummihansker til egent bruk på sykehuset.