Sykehus i Quito

Ta praksis eller jobb frivillig på sykehus i Ecuador. Ved å jobbe på et lokalt sykehus får du mulighet til å oppleve og lære om et søramerikansk helsesystem og dermed få økt forståelse for globale helseutfordringer.

  • Fra 18 år og oppover
  • Sykepleie- og medisinstudenter, eller ferdig utdannede innen disse fagene
  • Noe kjennskap til spansk
  • Minimum 4 ukers opphold
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie

Dette offentlige sykehuset ble grunnlagt i 1973. Sykehuset ligger sør i Quito, og tar imot mange pasienter som ikke har helseforsikring eller som ikke mottar pensjon, og det er derfor et meget populært sykehus blant de som har lavere sosioøkonomisk status i Ecuador. Sykehuset har over 320 tilgjengelige senger og over 10.500 pasienter behandles hvert år. Sykehuset har flere avdelinger, slik som; akuttavdeling, pediatri og neonatologi, gynekologi, odontologi, traumatologi, fysioterapi, ekstern kirurgisk konsultasjon, og andre mindre avdelinger. Kun ferdig utdannet helsepersonell får jobbe på intensiv, nyfødtintensiv og infeksjonsmedisinsk avdeling.

Mange av medisinstudentene i Quito har sin praksis på dette sykehuset, så de ansatte er godt vant med å ta imot studenter. Praksisstudenter har også mulighet til å oppleve hverdagen ved forskjellige avdelinger dersom det er ønsket, eller fokusere kun på ett område. Studentene observerer, lytter og lærer fra fagfolk. Det er rundt 1200 ansatte ved sykehuset, og nok leger og sykepleiere til å utføre medisinsk praksis.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Arbeidsoppgavene vil variere etter dine erfaringer og kvalifikasjoner. Senest en måned før avreise må vi få et dokument fra din utdanningsinstitusjonen som viser progresjon i studiet, og hva som har vært dekket så lang i utdanningsforløpet. Dette dokumentet og en CV vil videresendes til sykehuset du skal arbeide ved, slik at de får et best mulig inntrykk av dine kvalifikasjoner.

Du vil jobbe sammen med lokalt ansatt fagpersonell, og få ytterligere veiledning av en fagutdannet en gang per uke, som sammen med deg vil ha jevnlig evaluering av praksisen.

Det er langt fra alle de lokalt ansatte og nesten ingen av pasientene som snakker engelsk, så du må kunne noe spansk for å ta praksis ved dette sykehuset. Det er mulig å ta et oppfriskningskurs i spansk i Quito før praksisen starter.

Prosjektet er åpent hele året. Du kan arbeide fra 4 uker og oppover, og må være minst 18 år. Arbeidstidene varier noe, men er vanligvis på minimum fem arbeidstimer hver dag (fra mandag til fredag), morgen og formiddag fra 7.30 til 12. 30, med pause, eventuelt mer dersom den frivillige ønsker det. Arbeidsintensiteten avhenger av antall pasienter som til en hver tid har behov for behandling.

Frivillige bor hos vertsfamilier i Quito og tar offentlig transport til klinikken de arbeider ved. Det tar rundt 40 minutter med offentlig transport å komme hit, avhengig av trafikken. Bussen koster 25 cent hver vei, og stopper rett utenfor sykehuset. Taxi koster 5-6 USD hver vei.

NB: Praksisstudenter må selv ha med uniform (scrubs) og hvite sko, og er selv ansvarlig for å vaske denne.

Mer informasjon om prosjektet i Ecuador

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 39 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.