Sykehus i Uganda

Ta praksis eller jobb frivillig på sykehus i Kampala. Prosjektene egner seg godt for frivillige eller studenter med helsefaglig kompetanse, og med interesse for å oppleve og lære om et afrikansk helsesystem.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

Atlantis samarbeider med to sykehus i Kampala hvor studenter og frivillige kan jobbe. Sykehusene er private institusjoner som ofte er den første instansen lokalsamfunnet møter. Les mer om de ulike prosjektene under.

Buganda Mission Hospital

Buganda Mission Hospital er et mellomstort, katolsk sykehus som ble opprettet i 1899 i Kampala. Sykehuset har 275 sengeplasser og flere avdelinger, deriblant poliklinikk, gynekologisk avdeling, fødeavdeling, operasjonssal og avdeling for fysioterapi. Frivillige og studenter kan jobbe ved alle avdelingene med oppgaver som for eksempel måling av vitale verdier, overvåking av pasienter og omsorg for nyfødte. Frivillige og studenter kan også bistå de lokalt ansatte med oppsøkende tjenester, hvor medisinsk personale reiser ut til lokalsamfunnet for å gjennomføre vaksinering, samt HIV- og malaria testing. Veiledning for studenter ved sykehuset koster $50 dollar ekstra i måneden som betales direkte til sykehuset ved oppstart.

Holy Cross Mission Hospital

Holy Cross Mission er et lite sykehus som ligger idyllisk til på en bakketopp i Kampala. Sykehuset er rettet mot beboerne i de fattigste distriktene i Kampala, og er et rimelig eller gratis tilbud til de som ellers ikke har midler til å betale for nødvendig helsehjelp. Til tross for sin fine beliggenhet er sykehuset av svært enkel standard, og skiller seg betraktelig fra vestlige sykehus. Mye utstyr mangler, og det meste som finnes er gammelt og slitt. Pasientene må ha med eget sengetøy, samt familie eller venner som kan hjelpe dem under stell og måltider.

Sykehuset har 65 sengeplasser og har poliklinikk, fødeavdeling, røntgen og laboratorium, men mangler legevakt og kirurgisk avdeling. I tillegg til ordinære helsetjenester gir sykehuset behandling og gratis medisin til nærmere 2000 HIV pasienter. Frivillige og studenter kan jobbe ved alle avdelingene med oppgaver som måling av vitale tegn, vaksinering og prøvetaking, samt å assistere ved fødsel.

Veiledning

Det er mulig for studenter å gjennomføre praksis på sykehusene. Under praksisoppholdet vil oversykepleier eller jordmor på avdelingen være ansvarlig for studentene. Det vil også være en lege ved sykehuset som har overordnet veilederansvar. Oppgaver ved sykehuset vil variere ut i fra studentenes kompetanse og studieforløp. Studentene vil få erfaring fra alle avdelingene, men vil også kunne gi ønsker om hvilken avdeling de vil ha hovedfokus på.

Arbeidstid

Arbeidstid på sykehusene kan variere, men vil normalt være fra 08.00 – 16:00, med pauser i løpet av dagen. For å sikre at studentene får maksimalt faglig utbytte av praksisen er det viktig at Atlantis får beskjed dersom det er spesielle læringsmål studentene skal gjennom under oppholdet. Studentene må ha med seg sykehusklær, håndsprit og gummihansker til eget bruk på sykehuset.

Prosjektene passer for frivillige og studenter som:

  • Har fylt 18 år
  • Har medisinsk eller helsefaglig bakgrunn
  • Kan jobbe på prosjektet i 4 uker eller mer
  • Har gode engelskkunnskaper, også innenfor medisk terminologi
  • Er motivert til å jobbe under enkle forhold med begrensede ressurser og utstyr tilgjengelig
  • Er selvstendig, tålmodig, fleksibel og initiativrik

Mer informasjon om prosjektet i Kampala

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her. Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.