Sportsprosjekt i Tanzania

Jobb frivillig på sportsprosjekt i Arusha. Her kan du være med på å inspirere og trene unge gutter og jenter. Prosjektet har som mål å aktivisere barna, samt lære dem grunnleggende livsferdigheter.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Faste oppstartsdatoer
  • Bo i frivillighus

Som frivillig på fotballprosjektet er du med på å bidra til at ungdom aktiviseres og motiveres til å bli på skolen, samt inspirere dem til å bli rollemodeller i sine egne lokalsamfunn. Gjennom å besøke skoler så ofte de kan, forsøker prosjektet å inspirere barn til å fullføre skolen. Et av kravene for å være med på prosjektet, er at barna går på skolen.

Frivillige må være tålmodige, energiske og entusiastiske for fotball, og ha interessen av å bli kjent med en ny kultur. Som frivillig kan du jobbe som trener, assistenttrener eller teknisk rådgiver. Din stilling vil bestemmes av dine tidligere erfaringer.

Prosjektet har faste oppstartsdatoer, og lengde på oppholdet. Ta kontakt for aktuelle oppstartsdatoer. Den mest aktive tiden på året er fra april til juni.