Fotballprosjekt i Tanzania

Har du lyst til å bruke din interesse for fotball til noe positivt for vanskeligstilte barn? Jobb frivillig på fotballprosjekt i Arusha. Her kan du være med på å inspirere unge gutter og jenter som trenger ekstra motivasjon for å fullføre sin skolegang.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 2 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

I Tanzania, som i mange andre land i Afrika, er det ikke alltid like lett for barn og unge å fullføre skolen. Ofte gjør fattigdom og familieforpliktelser det vanskelig for dem å prioritere det som er viktig for deres egen fremtid. Future Stars Football Academy i Arusha jobber for at barn og unge skal ta prioritere riktig og bli værende på skolen.

Gjennom fotballen knytter de ansatte bånd til barna og lærer dem viktige verdier rundt det å lykkes, feile og samarbeide. Alle barna som deltar på prosjektet må gå på skole, og de ansatte besøker barnas skoler så ofte de kan for å inspirere dem til å fortsette med dette. Som frivillig på prosjektet er du med på å bidra til at barna aktiviseres og motiveres til å bli på skolen, samt inspirere dem til å bli rollemodeller i sine egne lokalsamfunn.

Som frivillig på prosjektet må du være tålmodig, energisk og entusiastisk for fotball, og ha interessen av å bli kjent med en ny kultur. Som frivillig kan du jobbe som trener, assistenttrener eller teknisk rådgiver, alt etter hva du har erfaring med fra tidligere.

Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år, og man kan være der fra 1 til 12 måneder. Prosjektet har egne oppstartdatoer, kontakt oss dersom du vil ha mer informasjon.

Mer informasjon om prosjektet i Arusha

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.