SOS-barnebyer på Zanzibar

Jobb frivillig hos SOS-barnebyer på Zanzibar. Her jobber du sammen med lokalt ansatte, og assisterer disse med undervisning eller med administrasjonsoppgaver. Dersom du har faglig relevant bakgrunn, kan du også jobbe på barnebyens legesenter. Barna på førskolen/skolen er i alderen 4 til 15 år. Her vil du bidra med leksehjelp, arrangere aktiviteter og delta i forefallende arbeid som de fast ansatte trenger hjelp til. Som frivillig bidrar du på de forskjellige avdelingene og jobber der det er størst behov.

  • Fra 21 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

SOS-barnebyer tilbyr hjem til barn som av ulike grunner ikke kan bo hos sin biologiske familie. Mange av barna er foreldreløse. I barnebyen har alle barna en «SOS-mor». Barna som vokser opp under SOS-barnebyers omsorg blir gitt individuell og tilrettelagt støtte, fra de kommer til institusjonen til de er 15 år. Dette inkluderer helsetilbud og utdanning.

Barnebyen  på Zanzibar ble opprettet i 2005, og har fire forskjellige avdelinger hvor frivillige kan bidra:

  • Førskole
  • Barne- og ungdomsskole
  • Medisinsk senter
  • Markedsføring og administrasjonsavdeling

Frivillige jobber enten med barn og unge, eller med medisin. Barnebyen ligger 15 minutter med sykkel fra frivillighuset. Det er også mulig å ta lokal transport.

Førskole

Barna starter på førskolen når de er 4 år. På førskolen går ca. 180 barn. Som frivillig på førskolen er du med i undervisningen og arrangerer pedagogisk lek. For eksempel vil du være med og tilrettelegge for aktiviteter som tegning, synging og sport.

Barne og ungdomsskole

SOS-barnebyer er dedikert til å gi alle barna kvalitetsutdanning. Ved å gi barna kunnskap, ambisjoner og ferdigheter, kan de vokse opp og bli verdifulle medlemmer av samfunnet.

Fra barna er syv år blir de introdusert til flere fag, blant annet matte, swahili, geografi, sport og kunst og håndtverk. I slutten av semesteret må de ta en nasjonal eksamen, for å gå videre til neste trinn. Hvert trinn har to klasser, med rundt 35 barn i hver klasse. Det er vanlig at elevene har en ny lærer i hvert fag, slik som i Norge. Totalt er det 500 barn som går på barneskolen, dette inkluderer også barn som bor utenfor barnebyen. Skolen deler opp året i to semestre, fra januar til juni og fra juli til november.

Barna går videre til ungdomsskolen og blir introdusert for nye fag, som kjemi, biologi og fysikk.

Som frivillig kan du selv velge om du vil undervise på barne eller ungdomsskolen. Du vil hjelpe lærerne å undervise og vil også få muligheten til å undervise noen fag på egenhånd hvis du har bakgrunn i pedagogikk eller annen relevant erfaring.

Legesenter

Frivillig arbeid i Tanzania- SOS barnebyer

For å kunne tilby lokalbefolkningen et bedre helsetilbud, åpnet SOS-barnebyer på Zanzibar et legesenter i 1998. Senteret tar imot 160 pasienter i måneden, og har to hovedavdelinger; legekontoret og helsestasjonen. Det er også en sykestue der det blir gjort små kirurgiske inngrep. På helsestasjonen har de en egen enhet for barn under 5 år, hvor alt av vaksinering, ernæring og generell oppfølging foregår. Hele stasjonen har også en reproduktiv enhet som jobber med graviditet og familieplanlegging. Helsestasjonen har ca. 35 pasienter hver dag. Hver enhet har kvalifiserte sykepleiere og leger, og noen spesialisert leger har ukentlige besøk til senteret.

For å jobbe på legesenteret må du være under utdanning eller ferdig utdannet helsearbeider. Som frivillig hjelper du sykepleiere og leger i en av de overnevnte avdelingene. Dersom du har erfaring, og blir over en lengre periode, vil du få mer ansvar. Ferdig utdannede sykepleiere eller leger, vil kunne jobbe på en av enhetene.

 

Markedsføring og administrasjon

Markedsføring og administrasjon er en viktig komponent i enhver organisasjon. Dette gjelder også for SOS-barnebyer. For å kunne utvikle organisasjonen og sørge for at barna får mest mulig støtte, er kontakt med omverdenen viktig. Gjennom finansiell og sosial støtte kan SOS-barnebyer utvikle seg for å kunne gi barna hjelp av høyest mulig kvalitet. Som frivillig er du med på bistå med administrative oppgaver, samt markedsføring og økonomi.

Mer informasjon om prosjektet på Zanzibar

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.