Frivillig arbeid i Sør-Amerika

I Sør-Amerika vil du oppleve en utrolig kulturrikdom, et pulserende markeds- og uteliv og en stolt og engasjert lokalbefolkning som gjerne viser frem landet sitt. Les mer om dine muligheter for å studere verdensspråket spansk og jobbe frivillig.

Atlantis Utveksling samarbeider med lokalpartnere i tre land i Sør-Amerika:

Hvorfor arbeide frivillig i Sør-Amerika?

Sør-Amerika er et helt unikt kontinent hvor du vil få mulighet til å lære masse. Det er nær umulig å tilbringe tid her uten å bli engasjert i landenes politiske og sosiale historie og bli påvirket av den revolusjonære stemningen. Arbeidsspråket på alle prosjektene er spansk. Dersom du ikke snakker språket fra før, kan du starte oppholdet med spanskstudier på en spanskskole, før du starter på det frivillige arbeidet. Når du mestrer spansk har du mulighet til å kommunisere med absolutt alle du treffer under oppholdet – og det er en utrolig mulighet man sjelden har som reisende.

Her kan du studere spansk, ta praksis og arbeide frivillig, samtidig som du opplever de fantastiske rytmene, den revolusjonære stemningen og arven fra gamle sivilisasjoner. Du kan klatre til topps på vulkaner, bade på sorte sandstrender og utforske gamle ruiner i jungelen samtidig som du lærer deg verdensspråket spansk.

Frivillig arbeid med barn i Guatemala

«Alle burde ut å reise. Alle. Uansett alder, eller kjønn. Så hvorfor ikke starte med å lære ett nytt språk i et fantastisk land hvor du er nødt til å bruke språket? Lærer du deg spansk så har du et helt fantastisk kontinent du kan utforske. Og det å jobbe frivillig er så utrolig givende. Jeg besøkte et hus hvor en av elevene mine bodde med familien sin, og tro meg, de trenger hjelpen de kan få!» Andrea – Atlantiser i Guatemala

Både Argentina, Ecuador og Guatemala har store sosiale utfordringer. Velstanden er svært ujevnt fordelt, og du vil kunne observere hvordan fattige innflyttere til byene bor i skur og slumområder rett utenfor husene til velstående innbyggere. Landene mangler et fungerende velferdssystem og sikkerhetsnett for sine fattige innbyggere, og har utfordringer med tilgang til helsetjenester. Barn er svært avholdt i Sør-Amerikansk kultur, og kvinners identitet og kjønnsrollemønster er i stor grad knyttet opp til morsrollen. Mange fattige familier består av en mor med mange barn, som det er vanskelig å forsørge på en enkelt inntekt. Begge land har store minoriteter av indiansk avstamning, som dessverre opplever utbredt diskriminering både i arbeidslivet og samfunnslivet generelt. Som frivillig i regionen vil du ofte arbeide med urbefolkningsgrupper, barn og unge eller med kvinner.

Hva kan jeg arbeide med i Sør-Amerika?

I Sør-Amerika har vi mange ulike samarbeidsprosjekter, og det er mulig å arbeide på skole og førskole, dagsenter, barnehage, suppekjøkken, ernæringsenter, helseklinikker, sykehus, krisesenter for kvinner, med bygningsarbeid, med natur og ressursforvaltning og på dyre- og skilpaddereservat. For deg som er student er det også mulig å ta praksis i Sør-Amerika.

De fleste av våre samarbeidsprosjekter i Sør-Amerika er offentlige institusjoner som skoler, dagsenter, sykehus osv. Vi samarbeider også med utvalgte organisasjoner og stiftelser som har satt i gang ulike initiativ for å bedre livsvilkårene for lokalbefolkningen eller lokalt dyreliv gjennom ulike opplæringstiltak, dyre-reservat og annet.

Frivillige forteller fra Sør-Amerika

Frivillig og elev i GuetamalaFor å få et best mulig inntrykk av hvordan det er å studere spansk og arbeide frivillig i Sør-Amerika anbefaler vi at du leser historiene fra tidligere frivillige som har reist med Atlantis Utveksling til regionen. La deg inspirere og engasjere av deres flotte historier og bilder.

Her kan du lese reisebrev og blogger fra frivillige som har vært i Guatemala

Her kan du lese reisebrev og blogger fra frivillige som har vært i Ecuador