Skolen Escuela Esperanza i Guatemala

Jobb frivillig på Escuela Esperanza, håpets skole, med å skape en bedre fremtid for skolebarn fra slummen. Her kan du bidra både med undervisning, matlaging og ved å arrangere ulike aktiviteter for barna.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie eller i frivillighus

Klokken er 07.00, og dørene åpner på Escuela Esperanza, en skole i Jocotenango, Guatemala. Flere hundre ivrige barn strømmer inn fra nærliggende byer og landsbyer. Sammen leker de i den store skolegården, spiller fotball, tegner og ler. Når klokken ringer en halv time senere, løper de til klasserommene sine, klar for nok en skoledag. De får sunne måltider, rent vann og en dusj.

Elever på skolenUten skolen ville tingene være veldig annerledes. 80% av de glade, smilende barna kommer til skolen fra slummen i Vista Hermosa, der de lever under tøffe forhold. Foreldrene deres ville ikke hatt mulighet til å sende barna på skole dersom det ikke hadde vært for støtteordningene til Escuela Esperanza. Dersom denne skolen ikke fantes, ville barna sannsynligvis vært blant de 35 % av guatemalske barn og ungdommer som arbeider istedenfor å gå på skole.

Skolen Esperanza startet opp i 2005 med mål om å tilby de fattigste barna i Antigua en lysere fremtid. Skolen er en non-profit NGO som hjelper barn som i utgangspunktet kommer fra familier med lite økonomiske ressurser. Det tilbys førskoleundervisning, grunnskoleundervisning, mat, klær, helsesjekk, samt aktiviteter i regi av skolen. Målet er at man skal kunne gi barna et godt tilbud og på den måten unngå at de ender opp i arbeidsstyrken eller på gaten. De fleste av barna kommer fra områder definert som «red zone», med mye fattigdom, stor fare for jordskred og uten innlagt vann. Skolen tilbyr derfor også kurs for familier, for å lære dem om viktigheten av rent vann. Alle familiene får med seg et vannfilter etter endt kurs.

Dagen starter med skoleundervisning, og på ettermiddagen kan barna være med på ulike aktiviteter – slik som tegning, maling, leksehjelp, engelskundervisning, dataundervisning eller sport. De får også tilbud om en variert og balansert frokost og lunsj.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjonFrivillig Ida i Guatemala med barn

Frivillige på skolen arbeider enten om morgenen (08.00 – 12.00), eventuelt på ettermiddagen (14.00 – 16.00), eller hele dagen – avhengig av hva du ønsker og skolen har behov for. Arbeidsuken er fra mandag til fredag, og arbeidstid avtales direkte med skolen etter ankomst. Om morgenen kan du arbeide som assisterende lærer, rette skoleoppgaver eller hjelpe barna med for eksempel matematikk eller geografi. På ettermiddagen kan du undervise i engelsk, organisere formingsaktiviteter (f.eks. ved å bruke resirkulert materiale), tegne, male, danse, synge eller bistå med andre aktiviteter.

Det kreves at du jobber minimum 4 uker ved dette prosjektet, og det er nødvendig med middels gode spanskkunnskaper. Frivillige bor hos vertsfamilier i Antigua og går eller tar buss til skolen for å arbeide. Skolen har stort behov for ekstra hjelp, og tar imot opptil 8 frivillige av gangen. Escuela Esperanza har stengt fra midten av desember til midten av januar.

Les om tidligere frivilliges erfaringer fra skolen

Evy arbeidet på Escuela Esperanza

Ida jobbet frivillig på Escuela Esperanza 

Les om noen av elevene på skolen og deres historier

Mer informasjon om prosjektet i Guatemala

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Andrea på 94 19 05 38 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.