Skole i Tanzania

Jobb frivillig på skole i Tanzania. Her vil du ha muligheten til å bidra med å undervise i engelsk, matte, naturfag og geografi. Atlantis samarbeider med to offentlige og en privat barneskole.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

I Tanzania er offentlig grunnskole gratis. Dessverre er det slik at elever fremdeles må betale for skolemateriale, som gjør at for noen er det vanskelig å ha råd til skolegangen. Ofte er skolene store, og med få lærere. Dette gjør det at det er stort behov for frivillige, som kan fungere som lærere i enkelte fag eller lærerassistenter. Atlantis samarbeider med to forskjellige barneskoler. Du kan lese mer om dem under.

Baraa Primary School

Frivillig arbeid Tanzania - Skole (Baraa)

Baraa Primary School er en barneskole som ligger i byen Ilboru. Som frivillig er du med på flere aktiviteter på skolen, blant annet generell undervisning etter lærerplanen, bokklubber, sportsaktiviteter, IT-undervisning og lesestunder. Er du kreativ og liker å male, kan du også være med på å dekorere skolens fasade. Skolen følger lærerplanen, men lærerne er åpne for å prøve nye metoder og initiativ fra de frivillige, så lenge det faller innen gitte rammer. Du vil hovedsakelig jobbe med barn mellom 5 og 13 år. Du kan velge hvilken aldersgruppe du ønsker å jobbe med. Når du ankommer skolen vil du sette opp en plan sammen med hovedlæreren, for å best kunne utnytte dine egenskaper. Arbeidsuken er fra mandag til fredag, kl 08.00 til 14.30 hver dag. Noen ekstraaktiviteter blir arrangert etter skolen, som de frivillige ofte er med på å arrangere. Skolen har en spesialavdeling for barn med nedsatt funksjonsevne og psykiske utviklingshemninger. Her kan frivillige med erfaring bidra med fysioterapi, opplæring til foreldre og barn og tilpassede aktiviteter.

Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år, med et minimumsopphold på en måned.

Skoleferier 2016

19 mars til 3 april
10 juni til 11 juli
3 september til 11 september
2 desember til 11 januar


Cheka Pre Primary School

Frivillig arbeid Tanzania - Skole (Cheka)

Cheka Pre Primary School er en privat skole som ble opprettet i 2010, for barn mellom 3 og 6 år. De har 67 elever, som er delt inn i to klasser på morgenen og ettermiddagen. Undervisningen foregår for det meste i grupper, med en variasjon av lek og intensiv læring. Skolen kan sammenlignes med den tidligere norske førskolen. Frivillige deltar i alle aspekter av undervisningen, under veiledning av lokale lærere. Arbeidsuken er fra mandag til fredag, 08.00 til 15.30. Skolen er stengt i april, august og desember, da holder lærerne ekstraundervisning for barn som går på offentlig skole.

Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år.

 

Vision of East African Child

Frivillig arbeid Tanzania - Gatebarnprosjekt

The Vision of East African Child er en skole som jobber for å støtte barn i ulike situasjoner i Arusha, som trenger ekstra hjelp for å fullføre utdanningen sin. Barna er hovedsakelig gatebarn og foreldreløse som ikke ellers ville hatt tilgang til skolegang. Målet med skolen er å støtte alle barn slik at de kan få den beste utdanningen mulig. Skolen har i dag rundt 50 elever fra barnehage til videregående, fordelt på 7 lokalt ansatte lærere. Skoledagen begynner kl. 08.00, og de frivillige er med på å assistere de lokale lærerne i den daglige undervisningen. De frivillige også legge til rette for å utforme aktiviteter for barna, som kan gi de en ny og morsom måte å lære på.

Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år, og man kan være der fra 1 til 12 måneder. Skolen er stengt i april, august og september, men det foregår fremdeles aktiviteter på skolen i ferier. 

Mer informasjon om prosjektet i Arusha

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.