Skole i Tanzania

Har du et brennende engasjement for barns utdanning? I så fall kan det å jobbe frivillig på skole i Tanzania være midt i blinken for deg. Her kan du bidra med å undervise i blant annet engelsk og matte.

Barnefattigdom er utbredt i Afrika, og Tanzania er intet unntak. Utdanning anses som nøkkelen til å bryte fattigdomssirkelen, men selv om alle barn har rett til utdanning er det fremdeles alt for mange som ikke går på skole. I Tanzania er offentlig grunnskole gratis, men elevene må selv betale for skolemateriale. Dette gjør at det for mange er vanskelig å ha råd til skolegang.

Atlantis samarbeider med flere skoler i Arusha som jobber for å tilby ressurssvake barn skolegang. Flere av skolene er store og med få lærere, hvilket gjør at det er stort behov for frivillige som kan hjelpe til med undervisning og aktivisering av barna. Du kan lese mer om hvert enkelt prosjekt under.

Baraa Primary School

Baraa Primary School er en offentlig barneskole som ligger i byen Ilboru i Arusha. Skolen har rundt 1800 elever, med 60-90 barn i hver klasse. Som frivillig kan du være med på flere aktiviteter på skolen, blant annet kan du assistere i klasserommet, sette i gang sportsaktiviteter, eller gi leksehjelp til barn med lærevansker. Er du kreativ og liker å male kan du også være med på å dekorere skolens fasade. Skolen følger en fast lærerplan, men lærerne er åpne for å prøve nye metoder og er positive til innspill fra de frivillige.

De fleste elevene på skolen er mellom 5 og 13 år, og du kan selv velge hvilken aldersgruppe du ønsker å jobbe med. Skolen har også en spesialavdeling for barn med nedsatt funksjonsevne og psykiske utviklingshemninger. Her kan frivillige med relevant erfaring bidra med fysioterapi og andre spesialtilpassede aktiviteter.

Når du ankommer skolen vil du sette opp en timeplan sammen med en av lærerne, for å best kunne utnytte dine egenskaper og kompetanse. Arbeidsuken er fra mandag til fredag, fra kl. 08.00 til 14.30 hver dag. Noen ganger arrangeres det også aktiviteter etter normal skoletid som de frivillige kan være med på.

Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år, og man kan være der fra 1 til 12 måneder. Skolen er stengt to uker i april og september, fra midten av juni til midten av juli, samt hele desember.

Vision for Children School

Vision for Children School er en privat barneskole som ligger i Kiserian Mrangarini området i Arusha. Skolen er et tilbud til barn i vanskelige livssituasjoner i Arusha, som trenger ekstra hjelp for å fullføre utdanningen sin. Skolen har rundt 60 elever, fordelt over to klasser med en lærer i hver klasse. Arbeidsuken er fra mandag til fredag, fra kl. 08.00 til 14.00 hver dag.

Som frivillig ved skolen kan du blant annet assistere de lokale lærerne med undervisningen i matte og engelsk, gi leksehjelp, eller sette i gang ulike leker og aktiviteter for barna. Du kan også bli med lærerne på hjemmebesøk til de aller fattigste elevene for å vurdere mulige støttetiltak for dem, og har du gode ideer til nye måter å undervise på tar de ansatte på skolen gledelig imot disse.

Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år, og man kan være der fra 1 til 12 måneder. Skolen er stengt to uker i mars og september, samt hele juni og desember, men det foregår fremdeles aktiviteter på skolen i ferier. 

Flower Children Center

Flower Children Center er en privat førskole som ligger i Kambi ya Chupa i Arusha. Skolen er et gratis tilbud til barn som er foreldreløse, hjemløse eller som har funksjonshemninger. De ansatte på skolen jobber for å gi disse barna en fremtid med like muligheter som andre barn i Tanzania. Skolen har rundt 80 elever i alderen 2 til 6 år, fordelt over tre klasser. Arbeidsuken er fra mandag til fredag, fra kl. 08.00 til 14.00 hver dag.

Som frivillig på førskolen kan du assistere de lokale lærerne i den daglige undervisningen, eller hjelpe til med matlaging, administrativt arbeid og pengeinnsamling. Har du kompetanse innenfor musikk, dans og drama, eller kunst og håndverk? I så fall kan gjerne du bruke denne i lek, undervisning og aktivitet med barna.

Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år, og man kan være der fra 1 til 12 måneder. Skolen er stengt to uker i april og september, samt hele juni og desember.

Ikirwa School

Ikirwa School er en privat barneskole som ligger idyllisk til ved Mt. Meru. Skolen har rundt 110 elever, og de fleste er i alderen 5 til 13 år. De ansatte ved skolen jobber for å tilby elevene engelskspråklig utdanning av høy standard, og de har et stort ønske om hjelp fra frivillige for å lykkes med nettopp dette.

Som frivillig på skolen kan du undervise på egenhånd eller assistere de lokale lærerne i deres timer. Lærerne setter stor pris på innspill fra frivillige, og gir deg gjerne muligheten til å arrangere leker, aktiviteter eller spennende forelesninger for barna. Dersom du har erfaring fra å undervise barn med lærevansker kan du også få ansvar for å gi disse barna ekstra oppfølging.

Arbeidsuken ved skolen er fra mandag til fredag, fra 9.30 til 15 hver dag. Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år, og man kan være der fra 1 til 12 måneder. Skolen er stengt to uker i april og september, fra midten av juni til midten av juli, samt hele desember.

Mer informasjon om prosjektet i Arusha

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Line eller Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.