Urbefolkningsbarn i Ecuador

Dette prosjektet fokuserer på urbefolkningen i Ecuador og gir barn tilgang til både barnehageplass og skolegang, mens foreldrene er på arbeid. Senteret ligger i den historiske bydelen i Quito og er et trygt alternativ for de unge.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie eller i frivillighus

Senteret  ligger i den historiske bydelen i Quito, og tilbyr både barnehage og skolegang for urbefolkningen. Senteret er drevet av lokale myndigheter, og ble opprettet da et økende antall urfolk migrerer til hovedstaden Quito for å finne arbeid. Barna i familiene har ofte ikke et trygt sted å oppholde seg mens foreldrene deres er på jobb. På skolen og ved barnehagen får barna mat, opplæring, utdannelse, og stell og omsorg. 

De fleste barna snakker språket quechua i tillegg til spansk. Prosjektet er dessverre underfinansiert, og barna her er blant de fattigste og mest marginaliserte i Ecuador. Dette er et prosjekt hvor det er stort behov for bistand fra frivillige, og du vil føle deg svært nyttig. 

Frivillig arbeid EcuadorArbeidsoppgaver og praktisk informasjon

 skolen kan du hjelpe til med å undervise i engelsk –  hovedsakelig på første, andre og tredje trinn. I barnehagen vil du arbeide med å gi omsorg og stell til barna og aktivisere de med leker. Det er viktig å nevne at du kommer til å jobbe med barn som knytter sterke bånd til deg. Du har ansvar for å være en god rollemodell, og det er også viktig at du forbereder barna på din avskjed i god tid. 

Du kan arbeide fra fire uker og oppover på dette prosjektet. Åpningstidene er fra ca. kl 07.30 – 16.00, mandag til torsdag. Arbeidstiden er noe fleksibel innenfor dette tidsrommet, og avtales direkte med senteret etter ankomst. Senteret ligger i Quito hvor du vil bo hos vertsfamilie eller i frivilligleilighet mens du arbeider. Det er nødvendig med grunnleggende spanskkunnskaper for å arbeide her. 

 

«Eg har hatt det heilt fantastisk, opplevd så mykje, møtt masse kjekke folk og lært om meg sjølv, den Latin-Amerikanske kulturen og å prate spansk. Fått mange nye vennar frå heile verda, blitt utfordra i barnehagen med tanke på den store kulturforskjellen og generelt hatt 3 fantastisk månadar»- Frøydis i Ecuador.

Mer informasjon om prosjektet i Ecuador

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 39 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.