Skole i Jinja

Jobb frivillig på den afrikanske landsbygda på en lokal skole. Som frivillig kan du få oppleve hvordan det er å bo på landsbygda og jobbe i et samfunn som er svært preget av mangel på ressurser. Du kan bidra på skolen i engelsk, matte og naturfagene.

 • Fra 18 år og oppover
 • Minimum 3 uker
 • Oppstart hver uke
 • Bo i frivillighytte

Uganda har gjort mye for å redusere fattigdommen i landet. Likevel er fattigdom fortsatt et utbredt problem, spesielt på landsbygda. Størsteparten av Ugandas befolkning bor i rurale områder og livnærer seg av jordbruk. Atlantis’ samarbeidspartner driver flere samfunnsprosjekter i Kibuye, en liten landsby som ligger midt i landet.

I landsbyen får du muligheten til å delta i lokalbefolkningens hverdag, ved å jobbe frivillig på en skole. Du bor i en jordhytte sammen med andre frivillige fra mandag til torsdag, og i byen Jinja fra torsdag til mandag. Landsbyprosjektet byr på det beste fra begge verdener. Du får oppleve å bo under tradisjonelle forhold sammen med lokale, samtidig som oppholdet i byen gir deg pusterom i helgene. Har du drømt om å oppleve lokalt landsbyliv i Afrika, er dette en unik sjanse.

Hva kan jeg jobbe med?

I landsbyen har Atlantis’ samarbeidspartner opprettet en skole på grunn av manglende tilbud for barna.  På denne skolen får nå over 400 barn skolegang. Det er ikke alltid alle barna kommer på skolen på grunn av sin hjemmesituasjon. Enkelte barn må hjelpe til hjemme, for eksempel med å bidra på jordet, eller passe søsken. Selv om ikek alle elevene alltid er på skolen er det som regel minimum 100 elever hver dag.

På prosjektet vil du som frivillig bidra på skolen sammen med lokalt ansatte. Dette vil innebære å planlegge undervisningen, og hjelpe lærerne med sin undervisning. Frivillige kan fungere som assistenter, men kan også lede sitt egent undervisningsprogram. Noen frivillige velger også å hjelpe til med å lage lesegrupper, arrangere sportsaktiviteter eller holde seminarer om hygiene og lignende temaer.

Frivillig arbeid Uganda - LandsbyprosjektArbeidsoppgaver

 • Planlegge og lage undervisningsopplegg
 • Hjelpe til på skolen som ekstralærer i engelsk, matte og naturfag
 • For deg med relevant faglig bakgrunn, kan du også jobbe med seminarer for lærene på skolen.

Passer for deg som

 • Er over 18 år
 • Er moden, fleksibel og initiativrik
 • Klarer å bo uten alle fasiliteter
 • Ønsker å utforske lokal kultur og levemåte

Mer informasjon om prosjektet i Uganda

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.