Skole i Kenya

Har du et brennende engasjement for barns utdanning? I så fall kan det å jobbe frivillig på skole i Kenya være midt i blinken for deg. Vi samarbeider med to skoler i Mombasa som tilbyr skolegang til svakerestilte barn.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie eller i frivillighus

I 2003 innførte Kenya gratis og obligatorisk grunnskole for alle barn i alderen 6-13 år. Det har gjort at stadig flere barn går på skole og lærer seg grunnleggende ferdigheter, som å lese og skrive. Utdanning er et satsingsområde for kenyanske myndigheter, men selv om alle barn nå har tilgang på utdanning er det fremdeles store forskjeller i kvaliteten på tilbudet. Sammenlignet med de private, har de offentlige skolene alt for få lærere og lite midler til undervisningsmateriell, hvilket gjør det vanskelig å følge opp elever med lærevansker og spesielle behov. I praksis betyr det at barn av velstående familier har tilgang på bedre utdanning enn barn av fattige familier, og de sosiale skillene mellom rik og fattig vedvarer.

Atlantis Utveksling samarbeider med to skoler i Mombasa som tilbyr skolegang til svakerestilte barn. Skolene har mange elever og få lærere, hvilket gjør at det er stort behov for frivillige som kan hjelpe til med undervisning og aktivisering av barna. Du kan lese mer om de ulike skolene under.

Vilwakwe School

Vilwakwe School ligger i en fattig forstad utenfor Mombasa. Skolen har rundt 300 elever i alderen 4-16 år, med opp til 50 elever i hver klasse. De fleste elevene ved skolen bor i samme område, og kommer fra ressursvake hjem. Skolen er av svært enkel standard, men Madam Mary som driver den er en engasjert dame, full av kjærlighet for barna.

Som frivillig kan du hjelpe til med undervisningen i engelsk, matte og kristendom (dersom du ønsker det). Er du glad i sport, musikk, dans og drama, eller kunst og håndverk? I så fall kan du gjerne sette i gang lek og aktivitet med barna. Dersom du har relevant utdanning eller erfaring fra undervisning kan du også få muligheten til å undervise på egenhånd.

Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år med erfaring fra arbeid med barn, og man kan være der fra 1 til 12 måneder. Arbeidstid er normalt fra 8-16. Skolen er stengt i november og desember, samt i deler av april og august.

Port Reitz School

Port Reitz School er en offentlig skole som ligger i Portz Reitz, like ved flyplassen i Mombasa. Skolen har rundt 300 elever i alderen 4-16 år, med opp til 50 elever i hver klasse. Skolen er også en kostskole, hvilket betyr at de av barna som ønsker det kan bo på skolen gjennom skoleåret. Som frivillig kan du ta del i flere aktiviteter på skolen, blant annet kan du assistere i klasserommet, gi ekstra oppfølging til barn med lærevansker, eller hjelpe til med behandlingen av barn med funksjonshemninger.

Port Reitz School er en av få skoler i Kenya som også tar imot barn med funksjonshemninger, og majoriteten av elevene er funksjonhemmet. For å ta vare på disse barna har skolen ansatt en fysioterapeut, og innredet et rom med matter og treningsutstyr. Med med mange barn med behov for behandling, er det ikke tilstrekkelig med en fysioterapeut. Derfor ønskes frivillige og studenter med erfaring med fysioterapi ekstra velkommen her.

Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år med erfaring fra arbeid med barn, og man kan være der fra 1 til 12 måneder. Arbeidstid er normalt fra 8-16. Skolen er stengt i november og desember, samt i deler av april og august.

Mer informasjon om prosjektene i Kenya?

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver for Afrika på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her. Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.