Hundesenter i Tanzania

Jobb frivillig med hjemløse hunder på et lokalt senter i Arusha. Senteret tar inn gatehunder som ellers ikke ville ha overlevd, og gir dem et bedre liv. Som frivillig får du være med på alle aspektene i driften av senteret, og vil lære mye om dyrevelferd.

 • Fra 18 år og oppover
 • Minimum 4 uker
 • Oppstart hver uke
 • Bo i frivillighus

Senteret som heter Hunder av Afrika, ligger i Ngongongare i Arusha. Prosjektet ble startet av to ildsjeler fra Tyskland i 2012. Siden senteret ble startet har de omplassert rundt 200 hunder. De har også utvidet senteret til å inkludere to karantenekenneler, hvor de kan plassere hunder med rabies. Organisasjonen startet i 2015 med et undervisningsprogram for lokale skoler, med fokus på dyrevelferd og engelsk. Senteret samarbeider med World Wide Veterinary Service, for å gjennomføre regelmessige steriliseringskampanjer av hunder, samt massevaksinasjon mot rabies. Dette gjøres gjennom hele året.

Målet til senteret er å rehabilitere hundene, både fysisk og psykisk, for deretter å omplassere dem. Mange hunder har tidligere blitt mishandlet, og er i svært dårlig tilstand når de kommer til prosjektet. Dette krever mye oppfølging og arbeid, derfor trenger prosjektet flere frivillige til å hjelpe til.

OppgaverFrivillig arbeid med hund (8)

 • Vaske og rydde i innhegningene.
 • Mating, også for dyrene med spesielle behov.
 • Overvåkning av de forskjellige hundenes helsetilstand og identifisere uregelmessig atferdsmønster.
 • Medisinering av dyr.
 • Sosialisering og stell av dyr.
 • Generelt renhold av senteret.
 • Assistere ved vaksinasjon, undersøkelser og utførelsen av medisinsk behandling.
 • Bistå i adopsjonsprosessen.

Frivillige som ønsker å jobbe på prosjektet må vaksinere seg mot rabies før ankomst.

Senteret ligger 45 min til 1.5 time unna bosted, så det er lengre reisevei enn andre prosjekter.

Mer informasjon om prosjektet i Arusha

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.