Senter for barn med funksjonsnedsettelser i Kenya

Har du lyst til å hjelpe barn som har behov for ekstra støtte og assistanse? Jobb frivillig på et rehabiliteringssenter for barn med funksjonsnedsettelser i Kenya. Som frivillig på prosjektet kan du være med å lyse opp hverdagen til barn som er i en vanskelig livssituasjon.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie eller i frivillighus

Rehabiliteringssenteret er et tilbud til barn med funksjonsnedsettelser som har behov for behandling. Noen av barna er på senteret over lengre tid, mens andre kun er der i noen måneder. Som frivillig på prosjektet kan du bidra med din helsefaglige kompetanse i behandlingen av barna, eller være med å gjøre barnas hverdag litt lysere, ved å sette i gang lek og aktivitet.

Det er nemlig slik at tilbudet til barna gjerne begrenser seg til selve behandlingen. Med foreldre som bor langt unna og ikke kan besøke barna så ofte som de skulle ønske, blir hverdagen fort kjedelig. Spesielt for de barna som har gjennomgått operasjon, og som er sengeliggende over lang tid. Det er derfor behov for frivillige som kan gi barna ekstra omsorg og oppmerksomhet. Kanskje kan du hjelpe noen av barna opp av sengen og over i rullestol, slik at de kan komme seg ut til lekeplassen?

Barn som er til behandling over lengre tid vil normalt miste mye undervisning, og risikerer å havne bak resten av klassen sin på skolen når de kommer tilbake. Rehabiliteringssenteret har derfor opprettet «catchup-skolen» som sørger for at barna ikke havner bak på skolen selv om de må være borte en stund. Undervisningstilbudet på catchup-skolen er ikke like omfattende som i den vanlige skolen, men det gjør at barna opprettholder rutiner og holder seg noenlunde oppdatert. Frivillige på senteret med interesse for undervisning kan hjelpe til i klasserommet med enkel undervisning i blant annet engelsk, matte, kunst og håndverk.

I tillegg til å aktivisere og underholde barna, vil du hjelpe de lokalt ansatte med de daglige arbeidsoppgavene, som stell og mating. Senteret har også egne avdelinger for blant annet ergoterapi, fysioterapi og utvikling av hjelpemidler. Dersom du har relevant erfaring eller utdanning kan du gjerne bistå der. Har du lyst kan du også bli med de lokalt ansatte på oppsøkende tjenester, hvor de reiser rundt og følger opp pasienter i lokalsamfunnet. Det er ikke alltid så mye du kan bidra med som frivillig på disse turene, men det er en gylden mulighet til å lære om de utfordringene funksjonhemmede står ovenfor i Kenya. Det kan også være veldig spennende og lærerrikt å besøke de mer avsidesliggende områdene hvor de lokale bor og lever. Blir du med på en av de lengre turene må du dekke kost og losji selv.

Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år, både med og uten erfaring, men frivillige med kompetanse innenfor vernepleie, sykepleie, fysioterapi, ortopedi, logopedi og ergoterapi er å foretrekke. Arbeidsoppgavene vil variere ut ifra hvilke kvalifikasjoner du har. Du kan jobbe der fra fire uker og oppover, men det er ønskelig med frivillige som kan hjelpe til over lengre tid.

Mer informasjon om prosjektet i Kenya

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver for Afrika på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her. Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.