Senter for barn med funksjonsnedsettelser

Jobb frivillig eller ta praksis på et rehabiliteringssenter for nyopererte barn med funksjonsnedsettelser. Som frivillig eller student på prosjektet kan du være med å gi behandling, undervisning og omsorg til barn med nedsatt funksjonsevne.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

Rehabiliteringssenteret er et tilbud til barn med funksjonsnedsettelser som nylig har gjennomgått operasjon. Senteret har plass til 100 barn som bor på prosjektet i 4-6 måneder, ofte sammen med sin mor.

I Uganda er det mye tabu og stigma knyttet til barn med funksjonsnedsettelser, og mange fedre forlater familien sin fordi de tror at barnets funksjonshemning kommer av at mor eller barn er forhekset. På rehabiliteringssenteret har de derfor, i tillegg til barnets rehabilitering, fokus på å bekjempe slike feiloppfatninger, og sikre at mor får den opplæringen hun trenger for å ta best mulig vare på sitt barn. Under barnets opphold på senteret lærer mødrene om utviklingen av barnets sykdom og hvilke muligheter som finnes for deres barn. De lærer at barnet ikke er forhekset, men at det er medisinske årsaker til barnets funksjonshemning. Mødrene får også arbeidstrening på prosjektet, og de lærer blant annet om matproduksjon og håndverk slik at de har mulighet til å forsørge sin familie når de ikke lenger er på senteret. Men ikke alle barna har følge av sine mødre. Det hender at familiemedlemmene bor for langt unna, eller ikke kan være til stede på grunn av arbeid og andre familieforpliktelser. Frivillige kan bistå med å gi ekstra oppmerksomhet til disse barna gjennom lek og aktivitet.

Barn som er til behandling over lengre tid vil normalt miste mye undervisning, og risikerer å havne bak resten av klassen sin på skolen når de kommer tilbake. Rehabiliteringssenteret har derfor opprettet «catchup-skolen» som sørger for at barna ikke havner bak på skolen selv om de må være borte en stund. Undervisningstilbudet på catchup-skolen er ikke like omfattende som i den vanlige skolen, men det gjør at barna opprettholder rutiner og holder seg noenlunde oppdatert. Frivillige på senteret med interesse for undervisning kan hjelpe til i klasserommet med enkel undervisning i blant annet engelsk, matte, kunst og håndverk.

Senteret har også en egen avdeling hvor det lages proteser og andre hjelpemidler, som for eksempel rullestoler, krykker, ortopedisk fottøy og ortoser. Ved denne avdelingen er det behov for frivillige med relevant erfaring for utvikling av ortopediske hjelpemidler.

Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år, både med og uten erfaring, men frivillige med kompetanse innenfor vernepleie, sykepleie, fysioterapi, ortopedi, logopedi og ergoterapi er å foretrekke. Arbeidsoppgavene vil variere ut ifra hvilke kvalifikasjoner du har. Du kan jobbe der fra fire uker og oppover, men det er ønskelig med frivillige som kan hjelpe til over lengre tid.

Mer informasjon om prosjektet?

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her. Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.