Barneskole i Malawi

Har du en lærerspire i deg og lyst til å hjelpe? Da er kanskje det å jobbe frivillig på barneskole i Malawi midt i blinken for deg. Samalani er en stor barneskole som gir undervisning til barn i alderen 2 til 8 år.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

Frivillig arbeid Malawi - skole

Skolen har tre klasserom, der aldersgruppen er mellom 2 og 8 år. Førskolen har mellom 80 og 100 barn, i alderen 2 til 3 år. Frivillige er med på å assistere i klasserommet, synge sanger, lære alfabetet og gi enkel engelskundervisning. I de to andre klassene er barna mellom 4 og 8 år. Her vil det innebære mer undervisning i fag som engelsk og matte. Undervisningsmetoden i Malawi er ganske gammeldags, hvor lærerne skriver på tavlen og barna repeterer. Det er lite tilgang på lærebøker, og lærerne har selv få bøker å jobbe utifra.

Selv om lærerne jobber utifra en gammel arbeidsmetode, er de svært lærevillige og ønsker å lære nye metoder. De liker godt å lære de frivillige litt Chichewa, og ønsker selv å lære mer engelsk. Denne skolen er derfor en flott destinasjon for de som ønsker å jobbe med et gjensidig læreutbytte.

Frivillige kan jobbe i de tre forskjellige klassene, og bidra med å assistere i klasserommet, organisere morsomme aktiviteter og jobbe sammen med lærerne. Man kan også lære bort enkel engelsk og jobbe i små grupper med barn som trenger litt ekstra assistanse.

Video fra en tidligere frivillig

Mer informasjon om prosjektet i Malawi

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Line eller Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her. Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.