Sosialt arbeid

Praksisplassene passer for dem som er i gang med, eller ferdig utdannet, sosionom, innen barnevern og psykriatri. 

Under finner du destinasjonene vi har praksisplasser innen sosialt arbeid. Under hvert prosjektland vil du finne mer informasjon om de forskjellige prosjektene.

På krisesenterene vil du arbeide med å gi kvinner som har opplevd vold og misbruk trygghet, selvtillit og muligheten for en bedre fremtid. På omsorgsentre og jentehjem jobber praksisstudenter med å aktivisere barna, vise omsorg og sette igang tiltak for å forbedre forhold for barn og ansatte.

Filippinene

Krisesenter for kvinner

Ecuador

Krisesenter for kvinner og barn

Sør-Afrika

Jentehjem for sårbare jenter
Omsorgssenter
Barnesykehus