Praksisplasser

Atlantis har et bredt nettverk og kan arrangere faglig spennende og utfordrende praksisplasser innenfor en rekke ulike fagfelt. Dersom du studerer for eksempel medisin, sykepleie, vernepleie, ergoterapi, fysioterapi, sosionom, odontologi, ernæring, psykisk helse, læringspsykologi, pedagogikk, rettighetsarbeid og mye annet har vi praksisplasseringer som passer for deg.

Atlantis arrangerer praksis både for enkeltdeltagere og for grupper. Atlantis samarbeider med mange prosjekter i land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Det er ikke nødvendig å kunne språket i vertslandet, ettersom arbeidsspråket på de ulike destinasjonene vil være engelsk. Unntaket er Guatemala og Ecuador, der arbeidsspråket er spansk. Dersom du ikke allerede snakker spansk, kan du starte oppholdet med spanskundervisning.

Vi samarbeider med mange prosjekter over hele verden så det å velge destinasjon kan være vanskelig. Hvis du sender meg en mail med litt mer informasjon om din utdanning, og hvor i studieforløpet du er, kan jeg anbefale et prosjekt til deg. Du kan også gjerne ringe meg på 94190534, så kan vi snakke mer om mulighetene dine.

Dersom du ikke finner en plass som passer for deg her, ta gjerne kontakt. Vi har et bredt nettverk og mulighet til å finne plasseringer innenfor akkurat det fagfeltet som du ønsker å arbeide innenfor.