Land

Ønsker du å ta praksis i utlandet? Atlantis organiserer praksisplasser for studenter i Guatemala, Filippinene, India, Uganda, og Sør-Afrika.

Kontakt oss om du ønsker praksisplass i noen av de andre landene vi sender frivillige til, så kan vi undersøke om vår samarbeidspartner har anledning til å tilpasse et praksisopphold for deg.

Praksis i Sør-Afrika

Praksis i Uganda

Praksis på Filippinene

Praksis i India

  • Sykehus/klinikk
  • Assister allmennpraktiserende lege
  • Assister tannlege
  • Senter for barn med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser
  • Senter for dyrs rettigheter

Praksis i Guatemala

Praksis i Ecuador