Hvordan søke om praksis i utlandet?

Når du skal ta praksis i utlandet som en del av et studium ved en skole i Norge kan du følge denne fremgangsmetoden:

1. Kontakt skolen din for å undersøke om muligheten for å ha praksis i utlandet, og få klarhet i hvilke krav skolen stiller til praksisplassen.

Utdanningsinstitusjoner har alle forskjellige krav til praksisplasser. Felles for de fleste er at oppholdet skal vare i minimum 4 uker, praksisstudenten må ha tilgang til en kontaktperson og faglig veileder, og studenten må levere én eller flere rapporter. Det er også ofte en begrensning i antall timer studenten skal jobbe. Som student nå du derfor undersøke hvilke krav din skole stiller, gjennom å snakke med den som er ansvarlig for praksis eller internasjonalt kontor.

2. Kontakt Atlantis for informasjon om hvilke praksisplasser som er aktuelle for deg.

Når vi mottar informasjonen om hvilke krav skolen din stiller til praksisplassen, vil vi kunne undersøke hvilke praksisplasser som passer best for deg. Når våre samarbeidspartneren og – institusjonen har bekreftet at kravene kan imøtekommes, ordner Atlantis med å skaffe de dokumentene du trenger fra praksisplassen for å få oppholdet godkjent av skolen din.

3. Få praksisplassen godkjent av din utdannelsesinstitusjon.

Etter du har fått godkjenning fra din skole, registrerer vi deg som deltager, og holder av praksisplass til deg på praksisinstitusjonen.

4. Søk reisestøtte fra Lånekassen

Lånekassen gir reisestøtte til godkjent praksis på minimum 4 uker i utlandet når praksisoppholdet inngår i utdanningen din her i Norge og er godkjent av ditt studiested. Dette betyr at du har mulighet til å få stipend (70 %) og lån (30 %) til å dekke reiseutgifter i forbindelse med praksisoppholdet. Støtten gies etter faste satser som for undervisningsåret 2020/2021 er satt til 8 381 kroner for Latin-Amerika, 7 211 kroner for Afrika og 6 024 kroner for Asia.

Les mer om Lånekassens betingelser her

5. Reis, bidra og få ditt livs opplevelse!

Som praksisstudent i utlandet får du innblikk i hvordan fagfeltet ditt praktiseres i andre land, og du lærer i tillegg mye om fleksibilitet og toleranse. Du blir del av lokalmiljøet, arbeider med lokalt ansatte og bor hos vertsfamilie eller i hus/leilighet med andre frivillige og studenter.