Hva er praksis i utlandet?

Atlantis Utveksling tilrettelegger for at studenter kan ta praksis i utlandet, og gjennom frivillig arbeid få en nyttig, lærerik og inspirerende praksisperiode. Vi ser at erfaringene studentene får i løpet av praksisperioden i utlandet gir en annen kompetanse enn den de ville oppnådd ved å ta praksisen i Norge, og at oppholdet ofte gir dem et nytt syn på eget fagfelt.

Kan jeg ta praksis i utlandet?

Mange studieretninger har en praksisperiode som en del av studiene, og mange studenter har mulighet til å ta hele eller deler av praksisen i utlandet. Du som er student kan derfor undersøke med studiekoordinator på din skole/universitet om du kan ta deler av din praksis i utlandet. Atlantis hjelper deg med å skaffe til veie all nødvendig dokumentasjon skolen har behov for. Dersom du er ferdig utdannet innen et fag, kan vi arrangere et internship for deg slik at du får praktisert fagfeltet ditt i utlandet og får internasjonal erfaring. Vi har et bredt nettverk, og kan arrangere praksisopphold innenfor en rekke fagfelt slik som medisin, sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosionom, odontologi, ernæring, psykisk helse, læringspsykologi, pedagogikk, rettighetsarbeid, kriminologi og mye annet. 

Atlantis har blant annet arrangert praksisoppholder for studenter fra:

– Høyskolen i Telemark
– Universitetet i Stavanger
– Universitetet i Bergen
– Høyskolen Betanien
– Høyskolen i Lillehammer
– Høyskolen Diakonova

Les 10 gode grunner til å ta praksis i utlandet

Hvordan arrangeres praksis i utlandet?

Som deltager på Atlantis Utvekslings praksisprogram får du veiledning av fagpersonell i vertslandet og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor ditt fagfelt. Atlantis hjelper deg å finne riktig arbeidssted og bosted, og veileder deg underveis. Før avreise får du skriftlig informasjon om landet og stedet du skal arbeide på, og rådgiver hos Atlantis vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål om lokale forhold og praksisplasseringen. Veiledning, bosted og (i de fleste tilfeller) mat under oppholdet er inkludert i programprisen. Ved ankomst blir du møtt på flyplassen, og du får tett oppfølging underveis. Vi kan tilrettelegge oppholdet slik at det passer din timeplan, både når det gjelder utreisedato og lengde på praksis.

Du jobber sammen med lokalt ansatte, og reiser dere som gruppe plasseres dere sammen hvis dere ønsker det. Du vil bli innplassert på et samarbeidsprosjekt ut fra faglige bakgrunn, og vil der arbeide med faglig relevante arbeidsoppgaver på prosjektet sammen med, og under veiledning av, lokalt ansatte. Du vil ha tilgang på både en lokalt ansatt veileder med relevant fagbakgrunn på prosjektet for faglig bistand, og en engelsktalende frivilligkoordinator som er tilgjengelig for råd og veiledning om lokale forhold og kulturell praksis. På alle plasseringer vil det være internett og telefon tilgjengelig, slik at du har mulighet til å også ha fortløpende kontakt med veileder og utdanningsinstitusjon hjemme i Norge. Du vil i utgangspunktet arbeide mandag til fredag på ditt valgte prosjekt, ca. 30 timer i uka. Arbeidstid varierer noe ut fra hvilket prosjekt man velger og hvilke behov du måtte ha for egenstudier, og vil kunne avtales direkte for hvert enkelt praksisopphold.

Sikkerhet og praktisk informasjon

Praksisprogrammene gjennomføres på destinasjoner hvor Atlantis har samarbeidspartnere, og dermed et allerede eksisterende sikkerhetsapparat og etablert samarbeid med relevante organisasjoner og institusjoner. Under oppholdet vil du bli ivaretatt av vår lokale partner, som både tilrettelegger for et vellykket praksisopphold, så vel som å ta vare på din emosjonelle og fysiske helse. Du vil ha tilgang på 24 timers nødnummer lokalt og i Norge dersom du skulle ha behov for bistand underveis i oppholdet.

Når du reiser på praksis gjennom Atlantis bor du enten hos lokale vertsfamilier eller i egne hus sammen med øvrige internasjonale studenter og frivillige i området. Du vil bli hentet på flyplassen ved ankomst, og få en orientering og innføring i områdets historie og utfordringer samt arbeidsoppgaver på prosjektet. Du vil bli fulgt til prosjektet første gang, og få hjelp i forhold til hvordan de best reiser til prosjektet på egenhånd deretter.

 

Les praksisstudentenes egne historier

Kontakt oss

frivillig@atlantis.no (Latin-Amerika)
frivillig2@atlantis.no (Afrika og Asia)