Helsefag og ernæring

Atlantis kan organisere praksisplass i utlandet for deg som er under utdanning innen fagene medisin, sykepleie, odontologi, fysioterapi, ernæringsfysiologi og andre spesialiserte terapiformer,

Under finner du destinasjonene vi har praksisplasser innen helsefag. Under hvert prosjektland vil du finne mer informasjon om de forskjellige prosjektene.

Praksis i Sør-Afrika

Praksis på Filippinene

Praksis i India

  • Sykehus/klinikk
  • Assister allmennpraktiserende lege
  • Assister tannlege
  • Senter for barn med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser
  • Senter for dyrs rettigheter

Praksis i Guatemala

Praksis i Ecuador