Jentehjem i Tanzania

Jobb frivillig på jentehjem i Arusha, med jenter som tidligere har bodd på gata. På senteret får jentene en tett oppfølging og hjelp til å fullføre utdannelsen.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

På senteret får jentene støtte og veiledning i trygge omgivelser. Målet er å redusere antall jenter som bor på gatene i Arusha, samt å sørge for at de fullfører en utdanning. Senteret har også en ambisjon om å informere jentene og lokalsamfunnet om HIV/Aids og seksuelt overførbare sykdommer. Jentene på senteret kommer dit av ulike grunner. Noen er hjemløse eller foreldreløse, mens andre er ofre for misbruk og utnyttelse. For eksempel er noen av jentene tvunget til å jobbe på gata og opplever der å bli seksuelt og emosjonelt utnyttet.

På grunn av bakgrunnen til jentene er det en nulltoleranse for bruk av vold. Det er viktig å bevare en trygg atmosfære for jentene. Noen av jentene har barn selv, men det er fremdeles forventet av dem at de skal fullføre skolen.

På jentehjemmet tar de frivillige del i forskjellige aspekter av prosjektet, enten ved å fokusere på barna eller jentene. Hvis du jobber med barna på jentehjemmet, vil du være med på aktivisering og lek, samt hjelpe til med dagligdagse gjøremål. Hvis du velger å jobbe med jentene, vil du hjelpe til med undervisning og leksehjelp.

Minimum opphold på prosjektet er en måned, og prosjektet er åpent for de over 18 år. Arbeid med jentene passer best for frivillige med litt erfaring.

Mer informasjon om prosjektet i Arusha

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.