Omsorgssenter på Filippinene

I Tacloban har du mulighet til å arbeide frivillig på et omsorgssenter. Her kan du bidra til å sette i gang ulike spennende aktiviteter for barna, som ofte ellers blir nedprioritert på grunn av lite tid og ressurser.

Frivillig arbeid på barnehjem

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie

Filippinene mangler et velfungerende system som kan fange opp og støtte sårbare familier. Konsekvensen av dette er at mange barn blant annet blir utsatt for omsorgssvikt og mishandling. Mange barnehjemsbarn på Filippinene har blitt forlatt av fattige foreldre som ikke lenger har kapasitet til å ta vare på egne barn, mens andre bor på barnehjem i perioder hvor foreldrene ikke har kapasitet eller ressurser til å ta vare på dem.

På Filippinene samarbeider vi med et barnehjem i Tacloban. Barna har egne omsorgspersoner på senteret, men de er generelt underbemannet og det er ofte er det altfor få omsorgspersoner i forhold til antall barn. Resultatet er at omsorgspersonene ikke får mulighet til å dekke så mye utover barnas rent fysiske behov. Andre aktiviteter som å lese, leke, undervise, tegne, spille spill og aktivisere barna blir ofte nedprioritert. Senteret ønsker derfor hjelp fra frivillige som kan bidra til å gjøre barnas hverdag mer variert, og også bidra med pedagogiske aktiviteter. Sang, musikk, dans, kreative aktiviteter og sport er alltid populære aktiviteter blant barna. Du vil også bistå med praktiske daglige gjøremål på barnehjemmene.

På jobb - frivillig arbeid FilippineneThe Reception Study Center For Children (RSCC)

Dette er et statlig senter for barn i alderen 0-7 år som ble startet i 1989. Barna som bor her har blitt henvist dit av sosialarbeidere fordi de er foreldreløse, forlatt av familien eller fordi familien er i en så utsatt økonomisk situasjon at de ikke har mulighet til å ta vare på barnet. Senteret er et korttidstilbud (maks 6 måneder) for barn i en utsatt situasjon, og målet er at de skal tilbake til familien eller andre permanente senter. Enkelte barn som ikke får tilbud om annet bosted blir på senteret for lengre perioder og frem til tenårene. Det er vanligvis mellom 20-30 barn på senteret i ulike aldersgrupper. Endel av barna har særskilte behov og trenger ekstra oppfølging. Senteret er underbemannet og ønsker seg særlig frivillige som vil organisere lek og aktiviteter for barna, opplæring av de eldre barna og assistere med daglige gjøremål.

Dersom du er under utdanning innen sosialt arbeid kan du delta på dette programmet som et praksisopphold.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Du kan arbeide fra 4 uker og oppover på omsorgsenteret, og prosjektene er åpne hele året. Minimum aldersgrense er 18 år. Du trenger ingen spesiell arbeidserfaring, men entusiasme, energi og et åpent sinn er viktige kvaliteter. Viktigst av alt er at du har ønske om å arbeide med barn. Den aller viktigste oppgaven for frivillige her er å gi tid og oppmerksomhet til barna, og du vil også arrangere aktiviteter og pedagogiske leker og bistå med det praktiske arbeidet på barnehjemmene. Arbeidstid varierer etter barnas soverutiner og alderssammensetningen, men er vanligvis fra rundt kl. 08.00 – 12.00 på formiddagen, med muligheter for også å arbeide noen timer på ettermiddagen.

Frivillig arbeid FilippieneTidligere frivilliges erfaringer på barnehjem

«Arbeidet mitt bestod av mye forskjellig. Jeg jobbet på et barnehjem med barn fra alderen helt ned i 4 måneder og opp til 16 år. Noen av barna var også vanskelighetsstilte og hadde en eller annen form for diagnose. De fleste som var nye var også syke og slet på grunn av tidligere feilernæring. Barna hadde derfor mange ulike behov og jeg gjorde alt fra å mate, skifte bleie, vaske, vugge og dulle med de minste. Og så var det mange eldre barn å gi oppmerksomhet til, leke med, lære leker av, snakke med.» Les mer om Oda Emilies reise her.

Mer informasjon om prosjektet på Filippinene

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.