Omsorgssenter i Tanzania

Har du lyst til å gjøre en innsats for barn som har fått en tøff start på livet? Jobb frivillig på omsorgssenter i Arusha og bidra på et meningsfylt prosjekt hvor omsorg, lek og læring er i fokus.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

I Tanzania, som i mange andre afrikanske land, gjør mangel på økonomiske midler og tilstrekkelig helsehjelp at mange barn blir foreldreløse, eller settes i en sårbar situasjon. For at disse barna skal klare seg er det helt nødvendig med omsorgssentre som kan tilby pleie og omsorg gjennom deres første leveår.

Cradle of Love

Cradle of Love er et midlertidig hjem for småbarn som er i en sårbar situasjon. Noen er foreldreløse mens andre er på senteret på grunn av familiens dårlige helse eller økonomi. De ansatte på senteret jobber for å gi barn som har fått en vanskelig start på livet et bedre utgangspunkt videre. Målet er at barna skal kunne tilbake føres til familiemedlemmer eller fosterfamilier når de ikke lenger er avhengige av den støtten de får på senteret.

Som frivillig på Cradle of Love vil du hjelpe til med stell og pleie, samt matlaging og klesvask. Du vil også kunne ta med barna på tur i nærområdet, gi enkel undervisning, og arrangere forskjellige leker og aktiviteter. Din aller viktigste oppgave er likevel å gi oppmerksomhet til barna og være med på å utvikle deres motoriske og kognitive ferdigheter. De første årene i et barns liv er spesielt viktige for videre utvikling i livet, derfor er frivillig innsats viktig for å gi barna oppmerksomhet og stimuli i en svært viktig fase.

Cradle of love ligger halvtime utenfor Arusha. Arbeidstiden er fra 9 til 5, fra mandag til fredag. Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år, og du kan være der i 1-12 måneder.

Mer informasjon om prosjektet i Arusha

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her. Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.