Omsorgshjemmet Familias de Esperanza

Her kan hjelpe fattige barnefamilier å få en bedre hverdag. Du kan bidra med sosialt arbeid, for eksempel å undervise i engelsk, organisere aktiviteter eller drive vedlikeholdsarbeid.

Hva er Familias de Esperanza

Organisasjonen jobber direkte opp mot barnefamilier i lokalsamfunn, og har som mål å skape nye muligheter for barn og familier i Guatemala. Ved å tilby utdannelse, helsetjenester og bosted ønsker man å tilrettelegge for at flere familier skal kunne klare seg.

Familias de Esperanza er lokalisert i utkanten av Antigua, og består av seks ulike bygninger, i tillegg et nettverk av hager. Senteret har også en medisinsk klinikk, bibliotek, kontorer, klasserom etc. Til sammen er ca 1700 familier tilknyttet dette prosjektet. De fleste har lav inntekt og trenger støtte.

Arbeidsoppgaver

Du kan jobbe innenfor mange ulike områder. Du kan hjelpe til ved biblioteket, drive engelskundervisning, gi spesialundervisning, hjelpe til med vedlikeholdsarbeid, sosialt arbeid, eller hjelpe familiene med å starte opp en bedrift slik at de kan tjene penger. Hva du kommer til å jobbe med avhenger av din kompetanse.

Du må jobbe minimum 6 måneder ved dette prosjektet. Du bør ha noe kjennskap til spansk. Arbeidstidene vil være fra 08.00 – 17.00.