Hvorfor velge Atlantis?

Som Atlantis-frivillig reiser du trygt med en idealistisk og etisk bevisst aktør som har lang erfaring med internasjonal kulturutveksling.

 Atlantis Utveksling er en ideell stiftelse med engasjerte og idealistiske rådgivere

 • Vi har som mål å fremme respekt og forståelse for andre mennesker gjennom kulturutveksling.
 • Vi mener at frivillig arbeid er idealisme i praksis, og at våre deltageres innsats bidrar til positive møter og skaper gode opplevelser utover landegrenser.
 • Atlantis handler ut fra en holdning om at kulturutveksling bidrar til økt respekt og forståelse for andre mennesker og kulturer. Når mennesker fra ulik kultur og bakgrunn møter hverandre, fjernes fordommer og fremmedfrykt.

Som stiftelse tar Atlantis ikke utbytte av eventuelle overskudd

 • Vår drift har ikke som mål å gå med overskudd, men å gi kvalifiserte norske og utenlandske deltagere anledning til å oppleve en annen kultur.
 • Vi holder egne administrasjonskostnader så lave som mulig, og bruker svært lite penger på markedsføring.

Hos Atlantis har vi fokus på trygghet

 • Vi jobber for at alle våre programmer er av høy kvalitet og trygge for alle involverte parter.
 • Atlantis, sammen med våre samarbeidspartnere, fokuserer på sikkerhet gjennom å være tilgjengelige og ansvarlige. Du blir møtt på flyplassen og blir introdusert for vertsfamilien din, prosjektet og organisasjonen du skal jobbe for. Du får oppfølging av din lokale kontaktperson og Atlantis gjennom hele oppholdet.
 • Du har tilgang til et lokalt nødnummer og Atlantis’ nødtelefon 24 timer i døgnet.
 • Alle vertsfamilier blir intervjuet og forberedt av våre samarbeidspartnere. Alle våre programmer, vertsfamilier og deltagere evalueres jevnlig, blant annet gjennom partnerbesøk og -kontakt via e-post og telefon.

Atlantis har over 40 års erfaring med utvekslingsprogrammer

 • Flere av Atlantis’ utvekslingsprogrammer har eksistert i mer enn 40 år. Dette betyr at vi har svært god kunnskap om hva som skal til for at kulturutvekslingen skal bli vellykket. Vi har langvarige samarbeid med våre partnere, noe som bidrar til å gjøre prosjektene mer bærekraftige.
 • Vi er medlem av IAPA (International Au Pair Association) som setter høye standarder for kulturutveksling.

Hos Atlantis jobber kompetente rådgivere

 • Alle ansatte har bred internasjonal erfaring. Vi har solid områdekunnskap fra studier, utveksling og arbeidsforhold. Vi har den nødvendig kunnskapen og kompetansen som trengs for å gi et realistisk bilde av hva det vil si å jobbe frivillig, oppleve en ny kultur fra innsiden, og for å forberede og følge opp deltagere og samarbeidspartnere.

Hos oss får du personlig og profesjonell oppfølging

 • Du får personlig og profesjonell oppfølging av Atlantis både før, under og etter oppholdet. Vi gir deg praktisk informasjon, informasjon om kultur og kulturforskjeller, råd og tips om hvordan du forholder deg til en ny kultur og hverdagen på prosjektet, og forbereder deg på hvilke utfordringer du vil komme til å møte.
 • Atlantis bryr seg om hvordan du har det mens du er på prosjektet. Som frivillig blir du hørt hos Atlantis, og vi tar dine tilbakemeldinger på alvor.

Atlantis samarbeider med lokale partnere

 • Atlantis støtter ulike samfunn i alle verdensdeler ved at vi, der det er mulig, samarbeider med lokalt forankrede organisasjoner. Disse organisasjonene kjenner de lokale forholdene best, og vet hvilke behov som finnes de ulike stedene.
 • Alle prosjekter er statlig eller lokalt drevet.
 • Det er våre samarbeidspartnere som møter deg på flyplassen, gjennomfører introduksjonskurs og følger deg opp mens du jobber på prosjektet.

Hos Atlantis er vi etisk bevisste

 • Våre samarbeidsprosjekter er etisk forsvarlige. De er basert på lokale behov og bidrar positivt i lokalsamfunnet. Prosjektene arbeider for menneskers velferd, dyrs velferd og bærekraftig miljø.
 • Vi ønsker å formidle likeverd og respekt til våre deltagere, samarbeidspartnere, vertsfamilier og lokalbefolkning. Vi vil gjennom ulike prosjektsamarbeid vise at livssituasjon, bakgrunn og helsetilstand er uvesentlig for menneskets rett til respekt. Vi har som mål at både lokalbefolkning og deltagere får mest mulig ut av kulturutvekslingen.
 • Vi krever at både deltagere og lokalbefolkningen på prosjektene skal være trygge, og krever vandelsattest av alle frivillige som skal jobbe med mennesker.

Du får kontakt med andre frivillige

 • Du vil motta en liste med navn på andre norske frivillige som er i landet samtidig som deg selv, og du får også anledning til å kontakte tidligere frivillige som har lyst til å fortelle deg om sine erfaringer.
 • Vi setter deg i kontakt med andre norske frivillige før avreise, og du blir del av et internasjonalt frivilligmiljø, lokalt arbeidsmiljø og vertsfamilie når du reiser med oss.

Les mer om hvem Atlantis Utveksling er

Les mer om Atlantis Utvekslings verdier