Norskkurs au pair

*Takk for din interesse for norskkurs med Atlantis Utveksling, grunnet koronapandemien og UDs reiseråd tar vi ingen nye påmeldinger på nåværende tidspunkt.*

Atlantis Utveksling holder norskkurs for au pair i våre lokaler sentralt i Oslo. Vi arrangerer norskkurs for nybegynnere og viderekomne både på dag- og kveldstid. Hvert kurs har maksimalt 16 deltagere. Kursene er tilpasset au pairer, og er åpne både for au pairer som kommer gjennom Atlantis Utveksling og for de som reiser uten organisasjon.

På norskkurs med Atlantis Utveksling lærer au pairene om språk og kultur, samtidig som de møter andre i samme situasjon og skaffer seg venner. Vi underviser i små grupper der au pairene får tett oppfølging. Atlantis Utveksling har lang erfaring med å arrangere norskkurs spesielt tilpasset au pairer, og har dyktige lærere med relevant utdanning og erfaring. Kurset arrangeres i samarbeid med Studieforbundet næring og samfunn.

Norwegian classes for au pairs – press here for information in English  

«Great learning, great teacher, great mates…» – Sheena, deltaker på Atlantis Utvekslings nybegynnerkurs 

Det felles europeiske rammeverket for språkNorskkurs

Atlantis Utvekslings kurs følger «Det felles europeiske rammeverket for språk» som er en retningslinje og nivåskala for språk utarbeidet av Europarådet.

Alle kurs på nivå A er for språkbrukere på grunnleggende nivå.

Datoer for norskkurs 2020

A1-Del 1- Norsk 1– (Nybegynner):

 • 23. april (torsdager 18.30-21.30) med norsklærer Tove.
  Undervisningssted Skippergata 9.

A1-Del 2 – Norsk 2– (Nybegynner fortsettelse):

 • 14. april (tirsdager 18.30-21.30) med norsklærer Christer.
  Undervisningssted Skippergata 9.

A2-Del 1 – Norsk 3– (Elementær):

 • 15. april (onsdager 18.30-21.30) med norsklærer Christer.

A2-Del 2 – Norsk 4– (Elementær fortsettelse):

 • Oppstart ved behov- kontakt oss for mer informasjon

 

Trykk her for påmelding til norskkurs for au pair i Oslo

Det er undervisning én dag/kveld i uken over ni uker, totalt 27 timer (36 undervisningstimer). I tillegg forventes det at kursdeltagerne bruker 1-2 timer per uke på hjemmelekser. Alle kurs varer tre klokketimer (4 undervisningstimer) per gang. Det er ikke undervisning i skolens ferier. Det tas forbehold om endring av dag og klokkeslett.

NB: intensivkursene har undervisning to ganger per uke.

Nivåer

Kursene er på A1 eller A2 nivå

 • Nybegynner (A1-Del 1)
  Kurset egner seg for elever som har liten eller ingen erfaring med norsk språk. Vi leser kapitlene 1-4 i læreverket På vei. Kurset avsluttes med en intern test.
 • Nybegynner fortsettelse (A1-Del 2)
  Kurset egner seg for elever som har tatt nybegynnerkurset A1-Del 1 for nybegynnere, eller som har noe øvelse i å snakke norsk eller et annet skandinavisk språk. Vi leser kapitlene 5-8 i På vei. Kurset avsluttes med en diagnostisk prøve på nivå A1.
 • Elementær (A2-Del 1)
  Kurset egner seg for elever som er ferdige med A1 og som begynner å lære grunnleggende norsk og ønsker å gå videre mot A2-nivå. Vi leser kapitlene 9-12 i På vei. Kurset avsluttes med en diagnostisk prøve på A2-nivå.
 • Elementær fortsettelse (A2-Del 2)
  Kurset egner seg for elever som har tatt kurset A2-Del 1, eller som har god øvelse i å snakke og skrive norsk. Vi leser kapitlene 13-16 i På vei. Kurset avsluttes med en diagnostisk prøve på nivå A2.

Pris

 • 3600 kroner Atlantis’ vertsfamilier
 • 3900 kroner for alle andre

Kostnader til lærebok og oppgavehefte, inkludert CD, kommer i tillegg, og koster ca. 1000 kr.

Påmeldingen er bindende.

Undervisningssted

Atlantis’ lokaler i Loftsgaarden, Skippergata 9, Oslo sentrum.

Undervisningsmateriell

På Atlantis’ norskkurs bruker vi 2018-utgaven av «På Vei», arbeidsbok og tekstbok. I tillegg benyttes tilhørende elev-CD. Vertsfamiliene er ansvarlig for å kjøpe inn undervisningsmateriellet til kursstart. Det kan blant annet kjøpes ved å bestille på Cappelens nettsider.