Montessori Skole og barnehjem

På Zanzibar samarbeider vi med Montessori skole og barnehjem. Montessori er en liten skole med et tilhørende barnehjem som tilbyr skolegang for barn i nærområdet. Frivillige bidrar på skolen som assistent og med å lage aktiviteter for de mindre barna.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

Montessori skole og barnehjem gir grunnskoleutdannelse til foreldreløse og vanskeligstilte barn på Zanzibar. Barnehjemmet har også omsorg for noen foreldreløse barn, eller barn som ikke kan bo hjemme hos sin familie.  Målet er å gi barn som har fått en tøff start på livet en lysere fremtid. Som frivillig på prosjektet vil du lage aktiviteter og hjelpe til på skolen og førskolen. Du vil også bidra med det dagligdagse arbeidet slik som matlaging, vask og rydding. Hovedarbeidet til de frivillige vil være med skolen og undervisningen.

Det er rundt 50 barn som bor på Montesorri, i alderen 0-15 år. I tillegg til de barna som bor på barnehjemmet er det flere barn som kommer for å delta i undervisningen, og som reiser hjem etter skoletid. Prosjektet ligger ca. 45 minutter unna frivillighuset med lokal transport eller sykkel.

Oppgaver til frivillige:

  • Lage aktiviteter og lek for barna
  • Hjelpe til på skolen og førskolen
  • Hjelpe til med rengjøring og matlaging

Arbeidstiden er vanligvis mellom 08.30 til ca 16. Frivillige jobber minimum 4-5 timer, 5 dager i uken.

Mer informasjon om prosjektet på Zanzibar

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her. Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.