Månedens prosjekt: Skoleprosjekt i Ghana

August-prosjektet vårt er skoleprosjektene i Ghana. Er du god i engelsk, matte eller naturfag? Kanskje du er den rette frivillige til å jobbe på skole i Ghana.

Skoler i Ghana er i prinsippet gratis. Elevene betaler ikke skolepenger på de offentlige skolene, men må selv betale for uniform og skrivemateriell. Selv om skolene er gratis er det mange barn som ikke går på skole eller bare deltar delvis i undervisningen. Dette er som regel på grunn av vanskelige kår hjemme. Hvis de ikke har nok mat eller skolemateriell vil ofte barna bli hjemme i stedet for å dra på skolen. Noen ganger må også barna være hjemme og hjelpe foreldrene.

Som frivillig på skole i Ghana vil du møte mange utfordringer. De fleste skolene er veldig fattige, med store klasser og lite utstyr. På flere av landsbyskolene er lærerne dårlig kvalifisert, og behovet for frivillige er stort. Hensikten med å sende frivillige til skolene er at barna skal få ekstra oppmerksomhet, og mulighet for de frivillige til å undervise i mindre grupper. Mye av undervisningen baserer seg på repetisjon, og det legges ikke vekt på at elevene skal forstå sammenhengen i det de lærer. Ved å være frivillig på skole i Ghana bidrar du til å avlaste store klasser og forbedre matte og engelskkunnskapene til barna. Atlantis sin samarbeidspartner tilbyr plassering på forskjellige skoler i Ghana, både offentlige og private.

Litt usikker på om skole er riktig prosjekt for deg? Les reisebrevet fra Sondre som var frivillig i 10 uker på skole i Ghana.