Månedens prosjekt: Dykkeprosjekt

Atlantis Utvekslings januarprosjekt er årets nyoppstartede dykkeprosjekt i Malaysia! Her kan du ta dykkersertifikat samtidig som du bidrar på et viktig forskningsprosjekt. Opplev Malaysias idylliske strender og Tropiske korallrev, og ta del i en annerledes og inkluderende øykultur.

Malaysia ligger i sør-øst Asia og er hovedsaklig er maritimt land. Det strekker seg over 19 breddegrader, med mer enn 4600 kilometer med kystlinje. Malaysia har mer sjø areal enn landareal, og befolkningens føde kommer hovedsaklig fra fisk og sjømat. lokal befolkningens avhengighet av fisk og landets posisjon  gjør bevaring og forskning på sjøområdene er svært viktig.

Frivillig arbeid i Malaysia - Dykkeprosjekt

Dykkeprosjektets mål er å samle og systematisere forskingsresultater fra nasjonalparken Perhentian Islands Marine Park. Atlantis’ lokale partner jobber for å utdanne lokalbefolkningen om sjøvett og bevaring, samtidig som de gjør selvstendig forskning på korallrev, sjøgress, sjøhester og ulike fiskearter for å kartlegge og rapportere til myndighetene slik at de kan sette inn tiltak for å bevare bestanden på best mulig måte. Ulovlig fisking og ødeleggelse av korallrev er et stort problem rundt øya. Atlantis’ partnerorganisasjonen jobber derfor med å vurdere hvilken effekt de ødelagte revene har for området. Prosjektet har stor støtte hos lokale myndigheter og organisasjoner på grunn av det viktige arbeidet de gjør, så her kan du som frivillig få bidratt på en måte som er svært viktig for lokalsamfunnet.

Frivillig arbeid i Malaysia

Som frivillig i Malaysia får du anledning til både å ta dykkersertifikat og bidra på forskningsdykk. Du jobber også sammen med lokalbefolkningen, og et par ganger i uken er du og de andre frivillige hos en lokal familie for å spise middag som dere lager sammen.

Les mer om Malaysia og dykkeprosjektet.