Madeleine Kjellevand

Konstituert daglig leder og seniorrådgiver for programmene Frivillig arbeid Afrika, Au pair Europa og Au pair Australia. Kontakt: dl@atlantis.no / 94 19 04 83 (direkte) eller frivillig2@atlantis.no / 94 19 05 34 (direkte) eller 22 47 71 70 (hovednummer)

Madeleine har en mastergrad i afrikansk politikk fra SOAS og bachelor i afrikastudier med fordypning i statsvitenskap. Hun har tatt sin utdanning i Trondheim, Tanzania og London. Madeleine har reist og jobbet i Afrika ved flere sammenhenger, blant annet gjennom Fredskorpset og Utenriksdepartementet. I 2012 jobbet hun frivillig på barnehjem i Uganda i 6 måneder, det samme prosjektet som nå er åpent for Atlantis-frivillige.