Sykehus i Malawi

Jobb frivillig eller ta praksis på sykehus i Malawi. Ved å jobbe på et lokalt sykehus får du mulighet til å oppleve og lære om et afrikansk helsesystem, samt jobbe med sykdommer som er vanlige i området sør for ekvator.

 • Fra 18 år og oppover
 • Minimum 4 uker
 • Oppstart hver uke
 • Bo i frivillighus

Likuni Mission Sykehus er et godt etablert sykehus som ble startet i 1940, like utenfor Lilongwe. Sykehuset ble opprettet av nonner, og i dag drives det sammen med lokalt ansatte. Prosjektet har et godt rykte blant Malawiere i Lilongwe, og derfor kommer pasienter fra både nærområder og fra lengre avstander til dette sykehuset. Likuni Mission har kapasitet til å ta imot 230 pasienter, delt inn i fire avdelinger; menn, kvinner, barn og barsel. I tillegg til dette tilbyr de et «under 5 år» og barselsprogram. «Under 5 år»-programmet tilbyr mødre å ta med barn under 5 år for å bli veid, målt og vaksinert, og råd om ernæring og omsorg for barnet. Barselsprogrammet gir vordende mødre muligheten til å komme inn for monitorering 4 ganger under graviditeten, og ulike tester for HIV, malaria, tuberkulose, kjønnssykdommer og lignende. Sykehuset har også en legevakt og en operasjonsstue.

Sykehuset har også et «outreach» program, som besøker gravide kvinner og mødre med barn under 5 år. Dette er for de som bor for langt unna sykehuset, og dermed ikke har mulighet til å komme seg dit.

De frivillige kan være med på mange forskjellige deler av behandlingen av pasienter ved sykehuset, avhengig av kompetanse og erfaring.

Frivillig arbeid i Malawi - sykehusArbeidsoppgaver

 • Assistanse under fødsel
 • Deltakelse i «under 5 år» og barselsprogrammet
 • Sårpleie
 • Deltakelse i «outreach»-programmet
 • Førstehjelp til pasienter på legevakten
 • Assistere leger under operasjon
 • Assistere sykepleiere på de forskjellige avdelingene
 • Ta blodprøver og installere et drypp

Krav til de frivillige

 • Minimum 18 år
 • Kvalifisert til å jobbe innen medisin, eller under utdanning
 • Ønsker spesielt studenter som tar praksis i spesialutdanning
 • Gode engelskkunnskaper
 • De frivillige må respektere den katolske bakgrunnen til prosjektet
 • Det koster 250 dollar i tillegg til programkostnad for å jobbe på sykehuset. Dette er for å få godkjenning av helsedirektoratet i Malawi.

The hospital is very friendly and I felt really welcome with them. I have been able to assist in different departments of the hospital, as a nurse. I have seen that the medical procedures differ a lot from what I have learned in the west. Everybody is very friendly and willing to teach you about health care in Malawi! I enjoyed it very much! – Nutan, frivillig 2016

Mer informasjon om prosjektet i Malawi

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.