Sykehus i Malawi

Jobb frivillig eller ta praksis på sykehus i Malawi. Ved å jobbe på et lokalt sykehus får du mulighet til å oppleve og lære om et afrikansk helsesystem, samt jobbe med sykdommer som er vanlige i området sør for ekvator.

 • Fra 18 år og oppover
 • Minimum 4 uker
 • Oppstart hver uke
 • Bo i frivillighus

Likuni Mission Sykehus har vært i drift siden 1940, og ligger like utenfor Lilongwe. Sykehuset ble opprettet av nonner, og drives i dag sammen med lokalt ansatte. Prosjektet har et godt rykte blant Malawiere i Lilongwe, og derfor kommer pasienter fra nært og fjernt til dette sykehuset. Likuni Mission har kapasitet til å ta imot 230 pasienter, fordelt på fire avdelinger; menn, kvinner, barn og barsel. I tillegg til disse avdelingene tilbyr sykehuset et «under 5 år» og barselsprogram. «Under 5 år»-programmet tar imot mødre med barn under 5 år for å veie, måle og vaksinere barnet, og for å gi mor råd om ernæring og omsorg. Barselsprogrammet gir vordende mødre muligheten til å komme inn for oppfølging 4 ganger under graviditeten, og bli testet for ulike sykdommer som HIV, malaria og tuberkulose. Sykehuset har også en legevakt og en operasjonsstue.

Sykehuset tilbyr også oppsøkende tjenester hvor de lokalt ansatte reiser på besøk til gravide kvinner og mødre med barn under 5 år. Dette er for de som bor for langt unna sykehuset, og  ikke har mulighet til å komme seg dit.

De frivillige kan være med på mange forskjellige deler av behandlingen av pasienter ved sykehuset, avhengig av kompetanse og erfaring.

Frivillig arbeid i Malawi - sykehusArbeidsoppgaver

 • Assistanse under fødsel
 • Deltakelse i «under 5 år» og barselsprogrammet
 • Sårpleie
 • Deltakelse i «outreach»-programmet
 • Førstehjelp til pasienter på legevakten
 • Assistere leger under operasjon
 • Assistere sykepleiere på de forskjellige avdelingene
 • Ta blodprøver og installere et drypp

Krav til de frivillige

 • Minimum 18 år
 • Kvalifisert til å jobbe innen medisin, eller under utdanning
 • Ønsker spesielt studenter som tar praksis i spesialutdanning
 • Gode engelskkunnskaper
 • De frivillige må respektere den katolske bakgrunnen til prosjektet
 • Det koster 250 dollar i tillegg til programkostnad for å jobbe på sykehuset. Dette er for å få godkjenning av helsedirektoratet i Malawi.

Mer informasjon om prosjektet i Malawi

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Line eller Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her. Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.