Ledige stillinger

Atlantis Utveksling har ledig engasjement som rådgiver. Rådgiveren vil ha ansvar for programmene Au Pair i Norge og Frivillig arbeid i Latin-Amerika, samt administrere våre norskkurs for au pairer. Stillingen er en 100 % stilling, med varighet frem til mai 2019.

 • Arbeidssted: Oslo
 • Stillingstype: Engasjement frem til mai 2019
 • Stillingsprosent: 100%
 • Søknadsfrist: fortløpende
 • Tiltredelse: Så snart som mulig, senest 15. oktober
 • Kontaktperson: Daglig leder Julie Hart
 • Telefon: 22 47 71 70 / 94 19 04 83
 • E-post: julie@atlantis.no

Aktuelle kandidater kontaktes fortløpende.

Om Atlantis Utveksling

Atlantis Utveksling er en stiftelse som har spesialisert seg på internasjonale utvekslingsprogrammer for ungdom og voksne. Atlantis tilrettelegger opphold for utenlandske au pairer, arbeidende gjester og landbruksstudenter hos norske vertsfamilier. Vi organiserer utvekslingsopphold for norske frivillige og praksisstudenter hos ulike lokale organisasjoner og institusjoner i utlandet.

Stiftelsens formål er å fremme respekt og forståelse for andre kulturer. Hvert år deltar flere hundre personer fra Norge og resten av verden på de forskjellige utvekslingsprogrammene. Flere av Atlantis’ programmer har eksistert i mer enn 40 år, alle med fokus på kulturutveksling.

Stillingsbeskrivelse

Atlantis Utveksling har ledig engasjement som programrådgiver frem til mai 2019. Rådgiveren vil ha ansvar for programmene Au Pair i Norge og Frivillig arbeid i Latin-Amerika, samt administrere våre norskkurs for au pairer. Engasjementet er en 100 % stilling.

Arbeidsoppgaver

Felles for programmene

 • Daglig drift
 • Programutvikling
 • Promotere programmene overfor potensielle deltagere og vertsfamilier
 • Gjøre tilgjengelig og drive utadrettet informasjon om Atlantis sine utvekslingsprogrammer
 • Søknadsbehandling og –registrering
 • Kontakt med, og oppfølging av, Atlantis’ lokale partnerorganisasjoner
 • Utarbeide og utvikle informasjonsmateriell
 • Produksjon til hjemmesider, nyhetsbrev og sosiale medier

Au pair

 • Veiledning og oppfølging av potensielle og eksisterende deltagere og verter
 • Konfliktløsning og megling mellom vertsfamilier og au pairer
 • Delta aktivt i aupairdebatten
 • Holde seg oppdatert på lover og regler for au pair

Norskkurs

 • Administrere, planlegge og sette opp norskkurs
 • Ta imot og registrere påmeldinger
 • Følge opp påmeldinger

Latin-Amerika

 • Holde seg oppdatert på de ulike prosjektene, landinformasjon og visumregler
 • Oppfølging av frivillige og praksisstudenter før, under og etter utenlandsopphold

Krav til søkeren

Vi søker en strukturert og engasjert medarbeider, med god mellommenneskelig forståelse. Du må ha stor arbeidskapasitet, god gjennomføringsevne og høy arbeidsmoral. Du må evne å raskt sette deg inn i nye arbeidsoppgaver og problemstillinger, og jobbe godt selvstendig og i team. Du må ha interesse for internasjonal utveksling, og gjerne også erfaring fra feltet. Du må ha meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk, god formidlingsevne og helst noe erfaring med informasjonsarbeid. Det er en fordel med erfaring med det latinamerikanske kontinent. Erfaring med, og interesse for, sosiale medier og markedsføring er også en fordel.

I tillegg må du ha evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og gjeldene lover og regler for au pair.

Vi tilbyr

 • En meningsfull jobb med mye ansvar
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger
 • Erfaring fra administrasjonsarbeid i en ikke-kommersiell virksomhet
 • God pensjonsordning
 • Kontorer sentralt i Oslo (Skippergata 9)

Kontaktperson

Søknad med CV og eventuelle attester og vitnemål sendes til:
Daglig leder Julie Hart
Telefon: 22 47 71 70 / 94 19 04 83
E-post: julie@atlantis.no