Ledig stilling som rådgiver

Atlantis Utveksling har ledig fast stilling som programrådgiver med ansvar for Atlantis Utvekslings programmer Arbeidende Gjest i Landbruk og Turisme samt Au Pair i Norge. Tiltredelse i begynnelsen av januar 2020.

 • Organisasjon: Atlantis Utveksling
 • Arbeidssted: Oslo
 • Stillingstype: Fast
 • Stillingsprosent: 100 %
 • Søknadsfrist: så snart som mulig, senest 6. desember
 • Tiltredelse: begynnelsen av januar 2020
 • Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder, Julie Hart, på telefonnummer 94 19 04 83
 • Søknad sendes til julie@atlantis.no

Aktuelle kandidater kontaktes fortløpende.

Om Atlantis Utveksling

Stiftelsen Atlantis Utveksling har spesialisert seg på utvekslingsprogrammer for ungdom og voksne. Atlantis Utveksling legger til rette for at utenlandske arbeidende gjester, landbruksstudenter og au pairer fra europeiske land, kan bo og arbeide hos norske vertsfamilier, og for at norske frivillige bistår ulike lokale organisasjoner og institusjoner i utlandet.

Stiftelsens formål er å fremme respekt og forståelse for andre mennesker gjennom kulturutveksling. Hvert år deltar flere hundre personer fra Norge og resten av verden på de forskjellige utvekslingsprogrammene. Flere av Atlantis Utvekslings programmer har eksistert i mer enn 40 år, alle med fokus på kulturutveksling.

Vi søker

Vi søker en strukturert og effektiv medarbeider, med stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og høy arbeidsmoral. Du må ha erfaring fra, og trives med, administrative oppgaver. Du må evne å raskt sette deg inn i nye arbeidsoppgaver, problemstillinger og gjeldene lover og regler for au pairer og landbruksprogrammet.

Du må kunne jobbe selvstendig, men også like teamarbeid. Du må være samfunnsengasjert, ha interesse for kulturutveksling og god mellommenneskelig forståelse. Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, god formidlingsevne og helst noe erfaring med informasjonsarbeid. Erfaring med, og interesse for, sosiale medier og markedsføring er en fordel.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av programmene Arbeidende Gjest i Landbruk og Turisme samt Au Pair i Norge
 • Veiledning og oppfølging av utenlandske deltagere, samarbeidspartnere og norske vertsfamilier
 • Søknadsbehandling og -registrering
 • Kontakt med Atlantis Utvekslings internasjonale partnerorganisasjoner
 • Konfliktløsning og megling mellom vertsfamilier og deltagere
 • Gjøre tilgjengelig og drive utadrettet informasjon om Atlantis Utvekslings aupair- og landbruksprogram
 • Bidra til utviklingen av Atlantis Utvekslings programmer
 • Produksjon til hjemmesider og sosiale medier
 • Bidra til utviklingen av programmene
 • Holde seg oppdatert på lover og regler for programmene
 • Oppfølging og registrering av norskkursdeltagere, og klargjøre lokaler til norskkurs
 • Produksjon til hjemmesider, nyhetsbrev og sosiale medier

Merk! Stillingsinnholdet kan bli endret.

Krav til søkeren

 • Relevant utdanning på bachelor-nivå eller høyere
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Strukturert og effektiv, evne å ha flere baller i luften samtidig
 • Evne til raskt å sette seg inn i nye arbeidsoppgaver og problemstillinger
 • Selvstendig og samarbeidsvillig
 • Interesse for kulturutveksling
 • Erfaring med, og interesse for, sosiale medier og markedsføring er en fordel
 • Internasjonal erfaring er en fordel
 • Førerkort er en fordel

Vi tilbyr

 • En meningsfull jobb med mye ansvar
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Erfaring fra administrasjonsarbeid i en ikke-kommersiell virksomhet
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger
 • God pensjonsordning
 • Fleksitidsordning
 • Kontorer i Oslo sentrum

Personvern

Søknader blir delt intern i virksomheten med personer som er involvert i ansettelsesprosessen. Søknadene oppbevares så lenge ansettelsesprosessen fremdeles pågår, og inntil 14 dager etter at prosessen er ferdigstilt. Etter dette slettes alle dokumenter og e-poster, og eventuelle fysiske dokumenter makuleres.

Dette er hjemlet i personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 b): «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse». Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget personvernforordningens artikkel 9 nr. 2 b) og h)