Landsbybarnehage i Jinja

Jobb frivillig med barn på landsbygda i Uganda. Etter å ha sett et stort behov for et dagtilbud for de minste i landsbyen Kibuje, har vår samarbeidspartner etablert en barnehage for barn mellom 6 måneder til 4 år. Her kan du være med på å lette arbeidsmengden for lokale kvinner, og lage morsomme og pedagogiske aktiviteter for barn i området.

 • Fra 18 år og oppover
 • Minimum 2 uker
 • Oppstart hver uke
 • Bo i frivillighytte

Landsbybarnehagen ble opprettet nylig for å forhindre at barn som lever i familier med lav inntekt, eller alene med mor, blir plassert i fosterhjem eller på barnehjem. I et fattig land som Uganda er det ikke uvanlig at barn blir plassert på barnehjem i en periode fordi foreldrene ikke har mulighet til å ta vare på dem. Dette kan være på grunn av lav inntekt, sykdom eller liten kapasitet. Gjennom å starte en barnehage for barn i alderen 6 måneder og 4 år, vil mødrene i landsbyen få redusert belastning, og vil få mer tid til å dyrke mat til familien, gjøre husarbeid, eller andre småting uten å måtte bære og ta hånd om barna. Dette tillater dem å øke sine inntekter uten å utmatte seg selv. Barna er i tillegg sikret to næringsrike måltider om dagen.

Amaal Nuux

Arbeidsdagen

Landsbybarnehagen vil være åpen 6 dager i uken (mandag – lørdag) fra 7 til 16:30, men frivillige jobber fra mandag til torsdag eller fredag. Det jobber to fast ansatte i barnehagen. Prosjektet tar imot opp til 5 frivillige. Det vil være mellom 15 til 20 barn – antallet barn varierer ut i fra mødrenes behov for avlastning. Frokost og lunsj blir servert i barnehagen, mens middag lages hjemme. Som frivillig i barnehagen vil du bo i landsbyen sammen med andre frivillig og lokale.I helgene bor du i frivillighus i Jinja, hvor du kan bruke byens fasiliteter og aktiviteter.

Rollen som frivillig

I barnehagen skal barna få sosial trening og lære å ta hensyn til andre. Mange av barna er understimulerte og underernærte, og barnehagens rolle er å passe på at barna blir stimulert gjennom daglige aktiviteter og oppfølging. Som frivillig deltar du i omsorgsarbeidet, stell av barn og organisering av aktiviteter. Det er også de ansattes og frivilliges ansvar å påse at barnas sikkerhet ivaretas, slik at de er trygge i barnehagen. I tillegg skal barnas utvikling følges opp, både ernæringsmessig, motorisk og kognitivt, og du vil være med på å utarbeide rapporter for hvert av barna. Rapportene skal brukes av Atlantis Utvekslings samarbeidspartner til å følge opp barna og familiene deres. Oppgavene du får som frivillig vil avhenge av hva slags bakgrunn du har, og kan variere.

mai-007Oppgaver for frivillige

 • Passe på at barna er trygge mens de er i barnehagen
 • Stell og vask av barna, bleieskift, klesskift
 • Lære og øve på gode vaner, slik som god hygiene, orden og oppførsel (for eksempel spisevaner, håndvask, å si unnskyld og passe på tingene sine)
 • Hjelpe til å forberede og servere måltider og mate barna
 • Organisere og delta i lek, spill og sportsaktiviteter
 • Organisere og rydde i barnehagen
 • Følge med på barnas utvikling og utarbeide rapporter

 

Mer informasjon om prosjektet i Uganda

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.