Landsbybarnehage i Jinja

Jobb frivillig med barn på landsbygda i Uganda. Etter å ha sett et stort behov for et dagtilbud for de minste i landsbyen Kibuje, har vår samarbeidspartner etablert en barnehage for barn mellom 6 måneder til 4 år. Her kan du være med på å lette arbeidsmengden for lokale kvinner, og lage morsomme og pedagogiske aktiviteter for barn i området.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 2 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighytte

Landsbybarnehagen ble opprettet for å tilby kvinner i landsbyen en mulighet for barnepass mens de selv er på arbeid. I et fattig land som Uganda er det ikke uvanlig at barn blir plassert på barnehjem i en periode fordi foreldrene ikke har mulighet til å ta vare på dem. Ved å tilby barnepass til barn i alderen 6 måneder til 4 år, vil mødrene i landsbyen få avlastning slik at de kan jobbe for å tjene penger og ta vare på barna på egenhånd.

Amaal Nuux

Landsbybarnehagen vil være åpen 6 dager i uken (mandag – lørdag), men frivillige jobber som oftest fra mandag til torsdag eller fredag. I mangel på frivillige og tilhørende midler kan barnehagen måtte holde stengt i perioder, men den vil være åpen når det er frivillige tilstede. Det vil være mellom 15 til 20 barn – antallet barn varierer ut i fra mødrenes behov for avlastning. Som frivillig i barnehagen vil du bo i landsbyen sammen med andre frivillig og lokale. I helgene bor du i frivillighus i Jinja, hvor du kan oppleve byens fasiliteter og aktiviteter.

Rollen som frivillig

I barnehagen skal barna få sosial trening og lære å ta hensyn til andre. Mange av barna er understimulerte og underernærte, og barnehagens rolle er å passe på at barna blir stimulert gjennom daglige aktiviteter og oppfølging. Oppgavene du får som frivillig vil avhenge av hva slags bakgrunn du har og kan variere, men vil som oftest innebære å delta i omsorgsarbeidet og organisering av aktiviteter. Det er også de ansattes og frivilliges ansvar å påse at barnas sikkerhet ivaretas, slik at de er trygge i barnehagen. I tillegg skal barnas utvikling følges opp, både ernæringsmessig, motorisk og kognitivt, og du vil kunne være med på å utarbeide rapporter for hvert av barna. Rapportene skal brukes av Atlantis Utvekslings samarbeidspartner til å følge opp barna og familiene deres.

mai-007Oppgaver for frivillige

  • Passe på at barna er trygge mens de er i barnehagen
  • Stell og vask av barna, bleieskift, klesskift
  • Lære og øve på gode vaner, slik som god hygiene, orden og oppførsel (for eksempel spisevaner, håndvask, å si unnskyld og passe på tingene sine)
  • Organisere og delta i lek, spill og sportsaktiviteter
  • Organisere og rydde i barnehagen
  • Følge med på barnas utvikling og utarbeide rapporter

 

Mer informasjon om prosjektet i Uganda

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.