Kostnader

Gebyret du betaler til Atlantis dekker våre utgifter til administrasjon, hjelp med søknadsprosessen, oppfølging etter ankomst, nødtelefon og informasjonsmateriell. Gebyret betales først når vi har mottatt en signert kontrakt fra dere, og det er helt uforpliktende å registrere seg hos oss.

Gebyr til Atlantis

 • Standard gebyr per arbeidende gjest: 3000 kr
 • Gebyr ved familiebytte: 2500 kr
 • Forlengelse av opphold: 300 kr per måned

Vertsgebyret faktureres når dere har sendt en formell invitasjon til den arbeidende gjesten.

Lønn

Arbeidende gjester lønnes med lommepenger.

 • Deltagere fra EU/EØS: kr. 1200,- per uke
 • Deltagere fra land utenfor EU/EØS: kr. 1000,- per uke

Øvrige kostnader

 • Den arbeidende gjesten skal ha fri kost og losji.
 • Arbeidsgiveravgift meldes enkelt via a-melding.
 • Som arbeidsgiver må det tegnes yrkesskadeforsikring for den arbeidende gjesten.
 • Betalt hjemreise for arbeidende gjester fra land utenfor EU/EØS

Inkludert i gebyret til Atlantis

 • Garanti den første måneden etter at den arbeidende gjesten har ankommet. Ny arbeidende gjest uten ekstra kostnader eller pengene tilbake minus et administrasjonsgebyr på 350 kr.
 • Atlantis er til assistanse hvis det skulle være nødvendig (24-timers nødtelefon).
 • Sosiale arrangementer hvor de arbeidende gjestene kommer i kontakt med hverandre.
 • Atlantis sender lister med kontaktinformasjon til alle arbeidende gjester som er i Norge gjennom Atlantis.
 • Atlantis sørger for at kontrakter og informasjonsmateriell er i tråd med gjeldende lover og regler.
 • Våre samarbeidsorganisasjoner i utlandet intervjuer søkere til programmet og tester deres engelskkunnskaper.