Kanselleringsvilkår og oppsigelse

Noen ganger fungerer det dessverre ikke mellom en vertsfamilie og en arbeidende gjest.

  • Formidlingsgebyret skal betales innen fakturaforfall. Arbeidskontrakten kan trekkes tilbake av Atlantis, dersom betaling ikke mottas ved forfall.
  • Dersom familien kansellerer mellom det tidspunkt invitasjon er sendt til den arbeidende gjesten og det tidspunkt arbeidende gjesten kommer til Norge, må hele formidlingsgebyret betales og ingen refusjon vil bli gitt.
  • Dersom den arbeidende gjesten avslår vertsfamiliens invitasjon etter innbetalte formidlingsgebyr, skal Atlantis gjøre sitt beste for å finne en annen passende arbeidende gjest til vertsfamilien. Dersom dette ikke er mulig, vil familien få refundert formidlingsgebyret minus et administrasjonsgebyr på 350 kroner. Familien kan også velge å få refundert beløpet før Atlantis har prøvd å skaffe en ny arbeidende gjest.
  • Dersom den arbeidende gjesten ikke kommer innen 14 dager etter sist avtalte ankomstdag skal Atlantis gjøre sitt beste for å finne en annen passende arbeidende gjest til vertsfamilien. Dersom dette ikke er mulig, vil vertsfamilien få refundert formidlingsgebyret minus et administrasjonsgebyr på 350 kroner. Familien kan også velge å få refundert beløpet før Atlantis har prøvd å skaffe en ny arbeidende gjest.
  • Dersom den arbeidende gjesten eller vertsfamilien sier opp kontrakten i perioden fra ankomst til 14 dager etter ankomst, skal Atlantis gjøre sitt beste for å finne en annen passende arbeidende gjest til vertsfamilien. Dersom dette ikke er mulig, vil familien få refundert formidlingsgebyret minus et administrasjonsgebyr på 350 kroner. Familien kan også velge å få refundert beløpet før Atlantis har prøvd å skaffe en ny arbeidende gjest.
  • Hvis oppsigelsen skjer etter 14 dager eller mer, vil ingen refusjon bli gitt. Ønsker familien ny arbeidende gjest må formidlingsgebyret betales på nytt.
  • Dersom en pre-match arbeidende gjest (en ungdom som familien kjenner fra før) avslår invitasjonen fra vertsfamilien seinere enn ti dager etter at invitasjonen ble oversendt den arbeidende gjesten, eller på et seinere tidspunkt sier opp kontrakten, må hele deltakergebyret for den arbeidende gjesten betales og ingen refusjon vil bli gitt. Atlantis er ikke behjelpelig med å avkreve den arbeidende gjesten beløpet.
  • Hvis en arbeidende gjest blir sagt opp eller sier opp selv, gjelder to ukers gjensidig oppsigelsestid i prøvetiden. Deretter gjelder 1 måneds prøvetid. Gjesten skal motta lommepenger som normalt i oppsigelsestiden.