Programbetingelser

Her kan du lese om hvilke krav Atlantis setter til sine arbeidende gjester og vertsfamilier, samt Atlantis’ forpliktelser i samarbeidet.

Hvem kan bli vertsfamilie?

 • Familien må helt eller delvis livnære seg av landbruk eller turisme, men vi stiller ingen krav til barn eller størrelse på familien. Enslige kan også invitere arbeidende gjester.
 • Minst ett familiemedlem må beherske engelsk. Man må ikke være flytende, men må være i stand til å kommunisere.
 • Familien må være motivert til å huse en utenlandsk ungdom som et familiemedlem og inkludere ham eller henne i sosiale aktiviteter. Det er et krav at familien tilbringer tid med den arbeidende gjesten i det daglige, noe som blant annet innebærer å ha måltidene sammen.
 • Som arbeidsgiver må man sette ungdommene til arbeid som de mestrer, være villig til å gi opplæring og påse at oppgavene varierer noe. Arbeidende gjester skal ikke ha ansvar for driften alene.
 • Familien må slutte seg til rammene Atlantis har satt for programmet.

Hvem er de arbeidende gjestene?

 • Arbeidende gjester må være mellom 18 år og 30 år på søknadstidspunktet, altså når Atlantis mottar søknaden. Vi gjør unntak for noen yngre ungdommer som går på landbruksskole i Østerrike.
 • Vi aksepterer ikke søkere med egne barn.
 • Ungdommene har som regel noe erfaring med landbruksarbeid eller turisme, men er ikke profesjonelle. Interesse og motivasjon er viktigst.
 • Vi stiller strenge krav om at deltagerne snakker engelsk.
 • Alle deltakere må fylle ut og signere en omfattende søknad der de gjør rede for motivasjon, erfaring, spesielle ønsker og behov. Søknaden inkluderer legeerklæring om deltakerens fysiske og psykiske tilstand.
 • Alle deltakere intervjues av en av våre partnerorganisasjoner som sjekker egnethet og referanser.
 • Vi tilstreber deltakere motivert for en hyggelig blanding av jobb og ferie, og de er naturligvis interesserte i å oppleve Norge.

Innkvartering

– I landbruket: De fleste tilbyr ungdommen et rom i huset, men vi åpner for å for å innkvartere ungdommen i annen bygning på gården, men da må denne være av god standard med toalett og bad. Måltidene skal være felles og ungdommen må inkluderes som et familiemedlem og ha tillatelse til å oppholde seg i oppholdsrom i hovedhuset når han/hun har fri.
– I turistnæringen:  Ungdommen kan enten bo sammen med familien eller i innkvartering beregnet på ansatte, i en separat hybel, i en turisthytte med god standard eller lignende. Det er viktig at ungdommen bor like ved eller i selve overnattingsbedriften, og at han/hun får alle måltidene på arbeidsplassen. To deltakere av samme kjønn kan dele rom, men vi ser helst at ungdommen får et eget. Uansett hvordan innkvartering og måltider organiseres, skal de arbeidende gjestene inkluderes sosialt i vertsfamilien.

Vertsfamilien må informere Atlantis om følgende:

 • Dersom det oppstår problemer mellom vertsfamilien og den arbeidende gjesten.
 • Hvis dere bestemmer dere for å avslutte kontrakten tidligere enn avtalt.
 • Hvis den arbeidende gjesten blir skadet på jobb, langvarig syk, forsvinner eller noe annet uforutsett skulle inntreffe.
 • Dersom dere skal reise på ferie og den arbeidende gjesten skal bli igjen på gården eller i bedriften.
 • Større endringer i drift eller familieforhold.