Skatt

Praktikanter må betale skatt som andre norske arbeidstakere.

Skattekort

Praktikantene må møte personlig på skattekontoret for ID og legitimasjonskontroll. De blir registrert i Norge med et D-nummer (midlertidig personnummer) og kan deretter søke om skattekort. Ikke alle skattekontorer utfører ID-kontroll, se en oversikt over hvilke her.

Beregning av skatt

Når praktikanten har fått D-nummer kan han/hun søke om skattekort. Husk også å be om at de får dette på engelsk. Da vil de automatisk også få selvangivelsen på engelsk.

Praktikanter tjener mer enn frikortgrensen, uavhengig av hvor kort de er i Norge. For skatteyter som ikke er bosatt i Norge hele året, reduseres personfradraget og det gis personfradrag i skattepliktig inntekt kun for antall måneder bosatt i Norge i løpet av kalenderåret. Inntekstgrensen for frikort vil derfor variere med antall måneder bosatt i Norge samt størrelsen på forventet inntekt.

På Skatteetatens nettsider er det lagt ut en kalkulator for enkel skatteberegning. Her kan man legge inn forventet inntekt i kombinasjon med antall måneder bosatt i Norge og få en beregning av størrelsen på trygdeavgift og skatt for ulike inntektsnivåer og ulike lengder på oppholdet.

Dersom praktikanten har fri kost og/eller losji må verdien av dette inkluderes i grunnlaget for skatteberegningen. Se skatteetatens nettsider for oppdaterte satser.

Selvangivelse og skatteoppgjør

For at de praktikantene enklest mulig skal kunne gjøre endringer i selvangivelsen, bør de få tilgang til å gjøre rettelser via nett. Til dette trenger de elektronisk ID. Dersom de ikke har norsk BankID, er det fint om dere kan hjelpe dem med å ordne annen elektronisk ID.

Skatteetatens nettsider har mye informasjon om skatt og selvangivelse på både engelsk og norsk. Blant annet kan man finne informasjon om hvordan man fyller ut selvangivelse som utenlandsk arbeidstaker og hvilke fradrag man da kan ha rett på. Spesielt relevant er standardfradraget for utenlandske arbeidstakere og utvidet fradragsrett for personer fra EU/EØS med begrenset skatteplikt. Se gjerne brosjyren «Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende» (engelsk/norsk).

Husk at praktikanten må melde adresseendring ved flytting fra Norge for å motta selvangivelsen i hjemlandet. Den vil ellers bli sendt til vertsfamiliens adresse i Norge.