Arbeidstillatelse

Praktikanter fra EU/EØS trenger kun å registrere seg som arbeidstakere. Deltakere fra utenfor EU/EØS må få innvilget visum før ankomst.

Deltagere fra EU/EØS

Deltakere fra EU/EØS må registrere seg elektronisk på UDIs søkeportal. Arbeidstillatelse innvilges så automatisk. Etter ankomst må de registrere seg på skattekontoret for å få et midlertidig personnummer (D-nummer) slik at de kan søke om skattekort.

Hvis praktikanten skal være i Norge lenger enn tre måneder, må han/hun også registreres hos politiet. Husk å medbringe ansettelsesbevis, arbeidskontrakt og legitimasjon.

Deltagere fra land utenfor EU/EØS

Deltakere fra utenfor EU/EØS må søke om arbeidstillatelse i form av praktikantvisum før de kan komme til Norge. Dette gjør praktikanten selv. Forventet saksbehandlingstid hos UDI er opptil 12 uker. Det kan også ta tid å få time hos ambassaden for å levere inn søknaden, så beregn god tid. Visumet er knyttet til arbeid kun hos dere. Praktikantene kan derfor ikke jobbe for andre arbeidsgivere under oppholdet.

Innen syv dager etter ankomst må praktikanten registrere seg ved personlig oppmøte og identifikasjon hos politiet. Dersom det ikke er ledig time hos politiet i løpet av de første syv dagene, må de bestille første ledige time. Oppfordre gjerne til å bestille time så snart de har fått godkjent søknaden om oppholdstillatelse. Noen steder er det lange ventetider for å få time hos politiet.