Programbetingelser

Her kan du lese om hvem som kan bli vertsfamilie og praktikant gjennom oss, og hvilke krav vi stiller til opplæring og innkvartering fra våre vertsfamilier.

Hvem kan bli vertsfamilie?

For å bli vertsfamilie må dere drive en landbruksbedrift. Vi aksepterer de fleste typer drift innen dyrehold, planteproduksjon, naturforvaltning, skogbruk og landskapspleie/design. Andre typer drift kan også være aktuelt. Vi tillater imidlertid ikke at våre praktikanter ansettes som rene bærplukkere, men de kan ta del i bærplukking som del av en variert hverdag. Send oss gjerne en forespørsel hvis du lurer på om dere er kvalifisert.

 • Dere må trives med å ha et internasjonalt miljø i bedriften, og ønske hjelp i arbeidet fra motiverte studenter med kunnskaper og interesse for landbruk.
 • Dere må ha lyst og kapasitet til å gi utenlandske landbruksstudenter opplæring i norsk landbruk og la dem bli kjent med norsk kultur og levesett.
 • Dere kan tilby innkvartering av god standard.
 • Vi stiller krav om at dere har tilstrekkelig gode engelskkunnskaper.
 • Vertsfamilien forplikter seg til å lese og følge programmets rammebetingelser.
 • Vertsfamilien forplikter seg til å sende inn opplæringsrapporter for hver praktikant i tråd med programmets rammebetingelser.
 • Vertsfamilien forplikter seg til å informere Atlantis om endringer som er av betydning for oppholdet til praktikanten.

Hvem er praktikantene?

 • Praktikanten må ha fylt 18 år på søknadstidspunktet, altså når Atlantis mottar søknaden.
 • Praktikanten må være opptatt som student ved et landbruksprogram på universitet eller høyskole.
 • Vi stiller strenge krav om at deltagerne snakker godt engelsk.
 • Alle deltakere må fylle ut og signere en omfattende søknad der de blir spurt om motivasjon, erfaring, spesielle ønsker og behov og så videre.
 • Søknaden inkluderer legeerklæring om deltakerens fysiske og psykiske tilstand.
 • Alle deltakere intervjues av en av våre partnerorganisasjoner som sjekker egnethet og referanser.
 • Vi stiller krav om at deltakerne skal være motiverte for å lære om norsk landbruk, og de er naturligvis interesserte i å oppleve Norge.

Innkvartering

Vertsfamilien må tilby losji av rimelig god standard. Det må være tilgang til bad, toalett og vaskemaskin, samt kokemuligheter og utstyr for matlaging. Det skal også finnes et felles oppholdsrom med radio/TV og salonggruppe for studentene. For losji kan verten trekke 36 kr per ungdom per døgn. Studentene holder seg selv med mat, både innkjøp og tilberedning. Verten oppfordres imidlertid til å hjelpe ungdommene med å finne rimelig mat, billige/gratis grønnsaker, frukt, poteter og lignende.

Opplærings- og kulturprogram

Vertsfamilien skal utarbeide et opplærings- og kulturprogram for studentene. Dette for å sørge for studentenes faglige utbytte av praksisen, samt innblikk i norsk kultur. Programmet må utarbeides skriftlig på engelsk og godkjennes av Atlantis. Studentene får programmet før de reiser til Norge, slik at de ankommer med mest mulig realistiske forventninger til oppholdet. Atlantis hjelper gjerne til med råd eller forslag til innhold.

Opplæringsprogrammet skal inneholde teori og praksis, samt ekskursjoner og bedriftsbesøk. Det skal ha som hovedformål å lære studentene om hvordan en gård/gartneri/landbruksbedrift drives i sin helhet, og må ha reell læringsverdi for studentene. Det praktiske arbeidet vil avhenge av hva slags produksjon verten har. Det er opp til verten å legge opp programmet slik han/hun mener det er mest formålstjenlig, men ved avreise skal studentene ha fått en gjennomgang av hvordan det meste av driften foregår. Studentene skal ha minimum tre ekskursjoner til gårder med annen type drift og/eller andre bedrifter innenfor landbruket. Det kan være lurt å samarbeide med andre praktikantverter om dette, blant annet for lettere å få innpass hos bedrifter og for å spare transportkostnader. Verten må selv dekke utgiftene til denne delen av programmet.

Kulturprogrammet er den sosiale delen av oppholdet. Det har som formål å bidra til kulturutveksling mellom praktikantene og de nordmennene de møter i og utenfor arbeidet. Verten vil derfor ha ansvar for å arrangere og tilrettelegge ulike aktiviteter som kan øke ungdommenes kunnskap om norsk kultur, dagligliv og levesett, og som samtidig blir en viktig del av det sosiale ved oppholdet. Eventuelle utlegg til sosiale og kulturelle arrangementer kan studentene dekke selv, men husk at mye moro er gratis!

Opplæringsplanen kan for eksempel inneholde:
Planlegging – produksjonsmetoder – hygiene – kvalitetskontroll – håndtering – testing – leverandører – kunder – grossister – tilbud/etterspørsel – markeds/bedriftsøkonomi – klima – tekniske/mekaniske hjelpemidler – landbrukspolitikk nasjonalt/internasjonalt.

Eksempler på ekskursjoner kan være:
Slakteri/kjøttprodusenter – grønnsaksforedlere – meierier – treforedlingsbedrift – frukt- og/eller bærforedlere – avlsstasjoner – sagbruk – gartneri – forskningsstasjoner – naboer med annen type produksjon – planteskoler – veterinærskoler – landbruksorganisasjoner – landbrukshøyskoler – leverandører av landbruksmaskiner samt teknisk/mekanisk maskineri tilknyttet gårdsdrift.

Forslag til sosiale og kulturelle arrangement:
Museum – utstillinger – historiske minnesmerker – lokale sports- og kulturarrangement – bading – båtturer – fjellturer – jakt – fiske – besøk av andre gårder med praktikanter – arrangere dans/fest – kontakt med lokale fritidsorganisasjoner – hyggekveld med studentene med vert & familie på gården – lage utenlandsk mat/norsk mat for eksempel i anledning bursdager/navnedager.