Kostnader

Gebyret du betaler til Atlantis dekker våre utgifter til administrasjon, oppfølging etter ankomst, nødtelefon og informasjonsmateriell. Gebyret betales først når vi har mottatt en signert kontrakt fra dere, og det er helt uforpliktende å registrere seg hos oss.

Gebyr til Atlantis

 • For kontrakt på 1-6 mnd: 2900 kr
 • For kontrakt på 7-12 mnd: 3500 kr
 • Forlengelse 1-6 mnd: 1700 kr

Vertsgebyret faktureres når dere har signert kontrakt og dermed sendt en formell invitasjon til den arbeidende gjesten.

Lønn

Praktikantene skal lønnes etter tariff ved gjeldende satser fastsatt av Fellesforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening. Lønnen er 70 % av nybegynnerlønn for fast arbeidstaker. Det skal også utbetales feriepenger.

Fra og med 01.04.2018 er minimumslønn 96,99 kr per time.
Overtidstillegg er på minimum 40%.

Disse reguleringene kan ikke avvikes uten at det er avtalt skriftlig med ungdommene og Atlantis, og det er ikke anledning til å gi mindre betalt. Vær klar over at de eventuelle andre godene som studentene blir tilbudt av vertsfamilien ikke skal inkluderes i lønnen, men komme som et tillegg.

Øvrige kostnader

 • Arbeidsgiveravgift meldes enkelt via a-melding.
 • Som arbeidsgiver må det tegnes yrkesskadeforsikring for den arbeidende gjesten.

Inkludert i gebyret til Atlantis

 • Ny praktikant dersom han/hun skulle utebli eller reise hjem etter kort tid.
 • Hjelp til det formelle rundt kontrakter, og følger opp søknader om arbeidstillatelse overfor UDI.
 • Atlantis sørger for at kontrakter og informasjonsmateriell er i tråd med gjeldende lover og regler.
 • Vi arrangerer sammenkomster for Atlantis-deltakere flere ganger i året.
 • På forespørsel sender vi lister med kontaktinformasjon til alle som er i Norge gjennom Atlantis. 
 • Atlantis er til assistanse i nødtilfeller (24 timers nødtelefon).