Hvordan få landbrukspraktikant

For å invitere en landbrukspraktikant må dere først registrere dere hos Atlantis. Da begynner vi å lete etter passende kandidater.

 1. Registere dere hos Atantis

  Det første dere må gjøre for å kunne invitere en arbeidende gjest er å registrere dere hos Atlantis. Send inn kontaktskjema for å få tilsendt registreringsskjema. I registreringsskjemaet fyller dere ut informasjon om familien og drifta, og litt om hva dere kan tilby en praktikant.

 2. Finne kandidater

  Når registreringsskjemaet har blitt godkjent sender vi ut en forespørsel til en av våre partnerorganisasjoner i utlandet, skreddersydd etter deres ønsker og behov. Vi får så tilsendt profilene til aktuelle kandidater. Profilene inneholder informasjon om ungdommenes erfaring og motivasjon, samt spesielle preferanser.

 3. Kontakte kandidater

  Etter å ha lest om kandidatene, er det kanskje noen som utmerker seg som en ungdom dere tror kan passe inn i deres drift og familie. Da anbefaler vi at dere tar kontakt med ungdommen for å lære han/hun bedre å kjenne. Det er lurt å ta seg god tid i denne delen av prosessen og bli godt kjent med ungdommen før dere fatter en beslutning. Det er lurt å snakke sammen både på telefon eller Skype, og utveksle bilder og informasjon på e-post.

 4. Invitere en praktikant

  Når dere har bestemt dere for hvem dere ønsker å invitere, avtaler dere først dette direkte med praktikanten. Deretter informerer dere Atlantis så snart som mulig. Neste steg er å skrive kontrakt. Kontrakten er en standardkontrakt utformet av Atlantis, som dere har fått tilsendt sammen med profilene på kandidatene. Atlantis verifiserer kontrakten med stempel og signatur, før vi sender den til ungdommen for dennes underskrift. Til slutt sørger vi for at alle parter har et eksemplar med alles signaturer. For praktikanter som må søke visum, må dere i tillegg fylle ut en standardisert UDI-kontrakt. Atlantis hjelper dere med dette, og følger også opp praktikantens søknad om arbeidstillatelse, oppfølging av søknad hos UDI og så videre.

 5. Når praktikanten kommer

  Praktikanten sørger selv for flybilletter og reise, men dere bør avtale å hente ham/henne på et passende sted i nærheten, som flyplass, bussholdeplass eller togstasjon. Dere bør forberede en god mottakelse slik at praktikanten føler seg velkommen, og sette av litt tid til å snakke sammen den første dagen. I løpet av den første tiden bør dere også avklare hvilke arbeidsoppgaver praktikanten skal utføre, når de skal utføres og hva som forventes av ham/henne. Dere bør også bli enige om hvordan dere skal skrive timelister og informere om rutiner for lønnsutbetaling. Atlantis er her som veileder og svarer på alle spørsmål som måtte melde seg.